Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos keturiasdešimt septintojo posėdžio, vyksiančio 2022 m. kovo 28 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos keturiasdešimt septintojo posėdžio, vyksiančio...

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. TS-2 patvirtinto Kultūros įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-38.

2. Dėl užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobiliųjų grupių steigimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-59.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-41.

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Jurgita Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-48.

5. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Jurgita Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-62.

6. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-125 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-47.

7. Dėl pritarimo projektui „Bagotosios kaimo bendruomenės paslaugų teikimas“. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-53.

8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2022 metų programos patvirtinimo. Pranešėja Rita Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja.. TSP-51.

9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-52.

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-06-29 sprendimo Nr. TS-152 pakeitimo. Pranešėjas Jaunius Mincevičius, Administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius). TSP-56.

11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-03-10 sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-54.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-22 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-55.

13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-49.

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevykdomo biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-50.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, kaupimo, įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-57.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-60.

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Diana Masteikaitė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-46.

18. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo Kazlų Rūdos mieste. Pranešėjas Tomas Cilinskas, UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas. TSP-63.

19. Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Tomas Cilinskas, UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas. TSP-64.

20. Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų ir nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio dydžio patvirtinimo. Pranešėjas Tomas Cilinskas, UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas. TSP-65.

21. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ investicijoms. PranešėjasTomas Cilinskas, UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas. TSP-68.

22. Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ partnerystės sutarčiai. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-61.

23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-66.

24. Dėl Parduodamų Kazlų Rūdos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-26.

25. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-28.

26. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-39.

27. Dėl Viešame aukcione parduodamo Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-40.

28. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-42.

29. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-58.

30. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-67.

31. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Kazlų Rūdos savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, laikinai einanti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjo pareigas. TSP-69.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.