Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimt ketvirtojo posėdžio, vyksiančio 2022 m. rugsėjo 26 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimt ketvirtojo posėdžio, vyksiančio...

1. Dėl Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio valgykloje vienos dienos maitinimo normos nustatymo. Pranešėja Edita Valinskienė, laikinai einanti Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigas. TSP-210.

2. Dėl Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos valgykloje vienos dienos maitinimo normos nustatymo. Pranešėja Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė. TSP-211.

3. Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos valgykloje vienos dienos maitinimo normos nustatymo. Pranešėja Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė. TSP-208.

4. Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos valgykloje mokinių maitinimo ir darbuotojų bei mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) maitinimosi kainų nustatymo. Pranešėja Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė. TSP-209.

5. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Jurgita Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-214.

6. Dėl bendradarbiavimo su Vytauto Didžiojo universitetu. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-215.

7. Dėl Įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-218.

8. Dėl konsultavimosi su vietos gyventojais organizavimo. Pranešėjas Remigijus Ūsas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas. TSP-219.

9. Dėl Nenaudojamo, apleisto nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-213.

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-220.

11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-217.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimu Nr. TS V(9)-2503 patvirtintų vietinių rinkliavų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių pakeitimo. Pranešėja Rasa Avietynienė, Investicijų poskyrio vedėja. TSP-221

13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-06-27 sprendimo Nr. TS-165 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-212.

14. Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-216.

15. Dėl Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro įstatų pakeitimo. Pranešėja Rūta Kondratienė, VšĮ  Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. TSP-222.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.