Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimt penktojo posėdžio, vyksiančio 2022 m. spalio 24 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimt penktojo posėdžio, vyksiančio 2022...

1. Dėl Renginių organizavimo Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Jurgita Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-237.

2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo. Pranešėja Inga Žilionienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės kalbos tvarkytoja. TSP-230.

3. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-226.

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. TSP-225.

5. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešėja Vilma Bakelienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja. TSP-229.

6. Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja Virginija Mitrikevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.  TSP-233.

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-239.

8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-240.

9. Dėl Triukšmo prevencijos Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės gydytoja. TSP-231.

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimo Nr. TS-57 pakeitimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės gydytoja. TSP-232.

11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-04-25 sprendimo Nr. TS-107 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022–2024 metų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinės eilės patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja. TSP-224.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimo Nr. TS-28 pakeitimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-235.

13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. TS-7 „Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas Rimantas Dobrovolskis, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-savivaldybės vyriausiasis architektas. TSP-227.

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo. Pranešėjas Vaidas Ščiučka, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-vyriausiasis inžinierius. TSP-236.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS IV(35)-2070 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-228.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-08-30 sprendimo Nr. TS IV(26)-2882 2 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-234.

17. Dėl  negyvenamųjų patalpų nuomos. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-238.

18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-08-28 sprendimo Nr. TS-207 2.1 papunkčio pakeitimo ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-01-31 sprendimo Nr. TS-18 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-241.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.