Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimt septintojo posėdžio, vyksiančio 2022 m. gruodžio 19 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimt septintojo posėdžio, vyksiančio...

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programų patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-261.

2. Dėl globos centro funkcijų vykdymo. Pranešėja Virginija Mitrikevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.TSP-255.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-262.

4. Dėl mokesčių lengvatų. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-260.

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patikslinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-256.

6. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-253.

7. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-254.

8. Dėl Viešame aukcione parduodamo Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-257.

9. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-08-30 sprendimo Nr. TS IV(26)-2882 2 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-259.

10. Dėl pritarimo UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ naujai įstatų redakcijai. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-258.

11. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-252.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.