Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimt trečiojo posėdžio, vyksiančio 2022 m. rugpjūčio 29 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimt trečiojo posėdžio, vyksiančio 2022...

1. Dėl Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2022–2023 mokslo metais klasių skaičiaus ir dydžio nustatymo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė. TSP-193.

2. Dėl Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos teikiamų autobuso nuomos paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėja Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė. TSP-194.

3. Dėl Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos valgykloje mokinių maitinimo ir darbuotojų maitinimosi kainų nustatymo. Pranešėja Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė. TSP-195.

4. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2022–2023 mokslo metais grupių skaičiaus ir dydžio nustatymo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-189.

5. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2022–2023 mokslo metų sportinio ugdymo plano suderinimo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-190.

6. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro teikiamų diskgolfo diskų nuomos kainų nustatymo. Pranešėja Sandra Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė. TSP-191.

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir bendrojo ugdymo klasių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-197.

8. Dėl atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos formuojamą Marijampolės regioninę kultūros tarybą. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-192.

9. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-198.

10. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio teisėmis. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-202.

11. Dėl ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir jų darbo laiko nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-201.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. TS-58 patvirtintų nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-196.

13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-05-30 sprendimo Nr. TS-118 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų Kazlų Rūdos savivaldybėje nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-205.

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimo Nr. TS V(9)-2503 „Dėl vietinių rinkliavų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-206.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-05-30 sprendimo Nr. TS-110 „Dėl VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro turgavietės įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-207.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-200.

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja Giedrė Stankevičienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-187.

18. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja Giedrė Stankevičienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-188.

19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-07-26 Nr. TS-171 1 punktu patvirtintos VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros pakeitimo. Pranešėja Artūras Grebliauskas, Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius. TSP-173.

20. Dėl viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja Artūras Grebliauskas, Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius. TSP-176.

21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto fondo sąrašų patvirtinimo. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja. TSP-199.

22. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jūrės kaimo bendruomenei. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja. TSP-203.

23. Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja Ingrida Černiauskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja. TSP-204.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.