Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimtojo posėdžio, vyksiančio 2022 m. gegužės 30 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos penkiasdešimtojo  posėdžio, vyksiančio 2022 m....

1. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja Diana Griniūtė, Kontrolierės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė. TSP-77.

2. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro baidarių transportavimo priekabos ir elektrinių paspirtukų nuomos kainų nustatymo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas. TSP-147.

3. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas Udrius Armalis, VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorius. TSP-148.

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. TS-54 „Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Jurgita Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-122.

5. Dėl ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros metu. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-131.

6. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-134.

7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir bendrojo ugdymo klasių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-135.

8. Dėl Suaugusių asmenų, atvykusių į Kazlų Rūdos savivaldybę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-145.

9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2023 metais. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-143.

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-150.

11. Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų Kazlų Rūdos savivaldybėje nustatymo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-121.

12. Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose aprašo patvirtinimo. Pranešėja Alma Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-138.

13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės gydytoja. TSP-114.

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės gydytoja. TSP-119.

15. Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Kazlų Rūdos savivaldybėje. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės gydytoja. TSP-125.

16. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams. Pranešėjas Arūnas Arlauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-136.

17. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams. Pranešėjas Arūnas Arlauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-141.

18. Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo fiziniams asmenims 2022 metais. Pranešėjas Arūnas Arlauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-142.

19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-139.

20. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-140.

21. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-115.

22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-03-28 sprendimo Nr. TS-60 „Dėl savivaldybės būsto pardavimo“ pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-116.

23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-10-26 sprendimo Nr. TS-246 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrui“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-117.

24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-10-26 sprendimo Nr. TS-247 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklai“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-123.

25. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-01-31 sprendimo Nr. TS-20 „Dėl nekilnojamojo turto nuomos“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-124.

26. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-120.

27. Dėl Viešame aukcione parduodamo Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-118.

28. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bagotosios kaimo bendruomenei. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-127.

29. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-128.

30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-04-25 sprendimo Nr. TS-105 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-129.

31. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-130.

32. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-132.

33. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-03-28 sprendimo Nr. TS-64 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrui“ 1 punkto pakeitimo ir turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-133.

34. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-06-29 sprendimo Nr. TS V(14)-2640 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Aušra Žitkauskienė, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-137.

35. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-113.

36. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-05-27 sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-146.

37. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitai. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. TSP-149.

38. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Regina Zasienė, Savivaldybės administracijos direktorė. TSP-126.

39. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos (mero) 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-144.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.