Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt aštuntojo posėdžio, vyksiančio 2021 m. rugsėjo 27 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt aštuntojo posėdžio, vyksiančio 2021...

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-222.

2. Dėl nenaudojamo, apleisto nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-231.

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamos šilumos grąžinamų investicijų dalies sumažinimo ir šilumos kainos gyventojams kompensavimo. Pranešėjas Egidijus Jankauskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas. TSP-223.

4. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-232.

5. Dėl pailgintos dienos grupių steigimo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-233.

6. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-234.

7. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir viešo konkurso nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Stasė Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. TSP-221.

8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-09-26 sprendimo Nr. TS-171 pakeitimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. TSP-215.

9. Dėl pritarimo memorandumui. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. TSP-224.

10. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Kazlų Rūdos savivaldybėje nustatymo ir paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. TSP-229.

11. Dėl avarinės situacijos pašalinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-216.

12. Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-217.

13. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė.TSP-218.

14. Dėl viešame aukcione parduodamo Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-219.

15. Dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais maksimalaus tarifo nustatymo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-220.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto fondo sąrašų patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-226.

17. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Kauno rajono savivaldybe ir Prienų rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto Kaunas–Garliava–Mastaičiai–Pažėrai–s. b. „Aronija“–Jūrė organizavimo ir finansavimo pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-230.

18. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas. TSP-227.

19. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas. TSP-228.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.