Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt penktojo posėdžio, vyksiančio 2021 m. liepos 26 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt penktojo posėdžio, vyksiančio 2021 m....

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimo Nr. TS-147 pakeitimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.TSP-188.

2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Valdas Andriuškevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorius. TSP-179.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas Valdas Andriuškevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorius. TSP-180.

4. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-181.

5. Dėl VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro darbo laiko suderinimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-182.

6. Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo ir pavedimo jam vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Pranešėjas Saulius Meškauskas, UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas, vykdantis direktoriaus funkcijas.TSP-177.

7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas Saulius Meškauskas, UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas, vykdantis direktoriaus funkcijas. TSP-185.

8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-184.

9. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-183.

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-08-28 sprendimo Nr. TS-205 1.3 papunkčio pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-186.

11. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties termino pratęsimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-187.

12. Dėl Kazlų Rūdos miesto bendrojo plano korektūros tvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-189.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.