Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt pirmojo posėdžio, vyksiančio 2021 m. gegužės 31 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt pirmojo posėdžio, vyksiančio 2021 m....

1. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos pradinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Ingrida Paškevičienė, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas. TSP-140.

2. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Irena Ozerenskienė, Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos direktorė. TSP-121.

3. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja Judita Simonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybei nustatytas funkcijas. TSP-132.

4. Dėl Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėja Vilija Šemetienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė. TSP-152.

5. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Ieva Bernotaitė, Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. TSP-138.

6. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. TSP-135.

7. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos ,,Sveikata“ priemonę ,,Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“. Pranešėja Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė. TSP-136.

8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-29 sprendimu Nr. TS-103 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėja Vaida Sendžikienė, Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja). TSP-128.

9. Dėl poilsio ir turizmo teritorijų bei sezono trukmės sezoninei mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais nustatymo. Pranešėja Alma Veiverytė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-147.

10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-39 pakeitimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-145.

11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-139.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-120.

13. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos sporto centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-124.

14. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-125.

15. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto fondo sąrašų patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė.  TSP-129.

16. Dėl amortizacinių atskaitymo normatyvo ir rinkos pataisos koeficiento nustatymo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-126.

17. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-127.

18. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-130.

19. Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-133.

20. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-134.

21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-150.

22. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-151.

23. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-115.

24. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-141.

25. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir mero institucijoje taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-146.

26. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo. Pranešėjas Anatolijus Lesnickas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. TSP-143.

27. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Regina Zasienė, Savivaldybės administracijos direktorė. TSP-131.

28. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos (mero) 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-137.

29. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimo Nr. TS-121 pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-144.

30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras.  TSP-142.

31. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimo Nr. TS-118 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-148.

32. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimo Nr. TS-70 pakeitimo. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-119.

33. Dėl Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos, Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“, Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos, Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant jas prie Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos. Pranešėjas Mantas Varaška, Savivaldybės meras. TSP-149.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.

­­­­­­­­­­­­­­­