Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt šeštojo posėdžio, vyksiančio 2021 m. rugpjūčio 30 d. 13 val., darbotvarkė

Kazlų Rūdos savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos trisdešimt šeštojo posėdžio, vyksiančio 2021 m....

1. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-191.

2. Dėl ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir jų darbo laiko nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-207.

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-206.

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir bendrojo ugdymo klasių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-205.

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-05-31 sprendimo Nr. TS-117 priedų pakeitimų patvirtinimo. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-204.

6. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja Ina Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. TSP-211.

7. Dėl pritarimo Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ ugdymo turinio programai „Žingsneliai“. Pranešėja Irena Bučinskienė, Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorė. TSP-203.

8. Dėl mokesčio už Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos teikiamas paslaugas dydžių nustatymo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė. TSP-192.

9. Dėl Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2021–2022 mokslo metais klasių skaičiaus ir dydžio nustatymo. Pranešėja Milda Palkauskaitė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė. TSP-202.

10. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2021–2022 mokslo metais grupių skaičiaus ir dydžio nustatymo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. TSP-200.

11. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2021–2022 mokslo metų sportinio ugdymo plano suderinimo. Pranešėjas Giedrius Gorianovas, Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas. TSP-201.

12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-196.

13. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-198.

14. Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ įgyvendinimui. Pranešėja Rasa Avietynienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja. TSP-199.

15. Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo fiziniams asmenims 2021 metais. Pranešėja Inga Makarevičienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-194.

16. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimo Nr. TS-209 1 punkto pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-193.

17. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklai-darželiui. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-195.

18. Dėl turto perdavimo  pagal  panaudos  sutartį Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė.TSP-197.

19. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-07-26 sprendimo Nr. TS-179 techninės klaidos ištaisymo. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-209.

20. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Kauno rajono savivaldybe ir Prienų rajono savivaldybe dėl vietinio priemiestinio autobusų maršruto Kaunas–Garliava–Juragiai–Veiveriai–Skriaudžiai–Ąžuolų Būda–Kazlų Rūda, organizavimo ir finansavimo pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė,  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-210.

21. Dėl VšĮ „Kazlų Rūdos futbolas“ dalių pardavimo ar atsisakymo. Pranešėjas Rokas Liaudinskas, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. TSP-208.

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.