Pradžia
lt
en

Kviečiame teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti

Kviečiame teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti

Nuo 2024 m. liepos 1 d. galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

 Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
1. nemokamas maitinimas  (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
2. parama mokinio reikmenims įsigyti – 2 BSI (110 Eur per kalendorinius metus)

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

  • 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 264 Eur.)
    • 2 VRP dydžiai (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 352 Eur) atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki 2024 m. spalio 5 d. 

Prašymus-paraiškas dėl socialinės paramos mokiniams galima teikti pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Kazlų Rūdos seniūnijos gyventojai adresu: S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, tel. 8 343 95275;

Antanavo seniūnijos gyventojai adresu: Sūduvos g. 1, Antanavo k, tel. 8 (343)90 413;

Plutiškių seniūnijos gyventojai adresu: Mokyklos g. 5, Plutiškių k., tel. 8 (343)99 203;

Jankų seniūnijos gyventojai adresu: Mokyklos g. 6, Jankų k., tel. 8 (343)41 630.

Prašymai gali būti teikiami ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt.

Daugiau informacijos -  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams/

Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Nurodytiems mokiniams nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą.