Pradžia
lt
en

Negyvenamųjų patalpų nuoma viešo konkurso būdu

Negyvenamųjų patalpų nuoma viešo konkurso būdu

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija viešo konkurso būdu išnuomoja Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 58/5693 pastatas pažymėtas 1C1p, unikalus Nr. 4400-2679-9608:2812, patalpų indeksai: 1-20, ½ 1-22, 1-23, nuo 1-31 iki 1-35, bendras plotas – 62,54 kv. m), esančias Ąžuolų g. 4-2, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav., nustatyta pradinė nuomos kaina –  0,15 Eur per mėnesį už 1 kv. m bendrojo ploto.

Patalpos nuomojamos pirminei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti.

Patalpos išnuomojamos dešimties metų laikotarpiui.
Paraiškos dalyvauti patalpų nuomos konkurse pateikiamos iki 2021 m. kovo 8 d. 9.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris, 116 kab., adresu Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, darbo laiku.

Asmenys, norintys dalyvauti negyvenamųjų patalpų viešame nuomos konkurse, pateikia dokumentus užklijuotame voke, ant kurio užrašyta: „Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui. Neatplėšti iki 2021 m. kovo 8 d. 10.00 val.“.

Voke turi būti pateikta:

1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir  banko kodas;

2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

4. banko įstaigos išduotas kvitas apie sumokėtą pradinį (3 mėnesių) nuompinigių įnašą į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos sąskaitą, juridinio a. k. 188777932, sąskaitos Nr. LT84 7300 0100 9531 0744,  AB „Swedbank“.

5. įgaliojimas, jeigu konkurse dalyvauja konkurso dalyvio įgaliotas atstovas.

Negyvenamųjų patalpų viešas nuomos konkursas įvyks 2021 m. kovo 8 d. 10.00 val., nuotoliniu būdu.

Papildoma informacija tel. (8 343)  68 631, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos  Ūkio ir teritorijų planavimo poskyryje, 116 kab., adresu Atgimimo g.12, LT-69443, Kazlų Rūda, darbo laiku.