Pradžia
lt
en

Pranešimas apie rengiamą Marijampolės regioninį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą ir organizatoriaus sprendimą atlikti plano vertinimą

Pranešimas apie rengiamą Marijampolės regioninį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m....

Rengiamo plano pavadinimas – Marijampolės regioninis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas. Plano tikslas – suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

Plano rengimo organizatorius – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Vokiečių g. 10, 68137 Marijampolės m., tel. 8 800 22002, el. p. info@maatc.lt, interneto svetainės adresas https://www.maatc.lt.  

Planui bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 6.1 papunkčiu, SPAV privaloma atlikti, kai rengiamas planas, skirtas atliekų tvarkymui, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus, vystymo pagrindus ir kuris rengiamas didesniam nei 10 kv. kilometrų plotui. Rengiamo plano, kaip regioninio atliekų sektoriaus strateginio dokumento, SPAV privalomas, todėl atranka SPAV neatliekama ir pradedamas rengti Marijampolės regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano SPAV apimties nustatymo dokumentas.

Susipažinti su SPAV ataskaita ir plano projektu bus galima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų iki viešo supažindinimo susirinkimo. Apie dokumentų parengimo, susipažinimo ir viešo pristatymo tikslias datas ir vietas bus informuota papildomai atskiru pranešimu.