Pradžia
lt
en

Savivaldybės administracija vykdo socialinių būstų pirkimą

Savivaldybės administracija vykdo socialinių būstų pirkimą

Perkančioji organizacija: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Adresas, telefonas, faksas: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, faks. (8 343) 95 276, elektroninis paštas priimamasis@kazluruda.lt

Pirkimų būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-12-13 nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu.

Pirkimų objektų apibūdinimas:

1. Vieno kambario butas (naudingas plotas nuo 20 kv. m iki 40 kv. m) Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;

2. Neįgaliųjų poreikiams pritaikytas butas (vieno kambario (naudingas plotas nuo 20 kv. m iki 40 kv. m)). Specialūs reikalavimui neįgaliųjų poreikiams pritaikytam butui:

2.1. butas turi būti pirmame arba antrame pastato aukšte;

2.2. jei bute yra balkonas, jis turi būti dengtas, atitvertas apsauginiais turėklais, įrengtais ne mažesniame kaip 1 100 mm aukštyje;

2.3. elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai, turi būti įrengti ne žemiau kaip 500 mm ir ne aukščiau kaip 1300 mm nuo grindų paviršiaus.

Pirkimų dokumentai  kandidatams išduodami Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio ir teritorijų planavimo skyriuje, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdoje iki 2020 m rugpjūčio 28 d. 15.45 val.

Pasiūlymo pateikimas: kandidatas pasiūlymą pateikia pagal pirkimų dokumentuose nustatytą pasiūlymų pateikimo tvarką. Kandidatas pasiūlymą pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 17.00 val. adresu  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio ir teritorijų planavimo skyrius, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda.

Pasiūlymai su dokumentais turi būti pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymą pasirašyti turi visi buto bendrasavininkiai.

Kartu su pasiūlymu reikia pateikti buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka, kadastrinių matavimų bylos kopiją, buto energinio naudingumo sertifikato kopiją, pažymą apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą parduodamame būste, pažymas apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas (šildymą, vandenį, elektrą, atliekų tvarkymą ir kt.).

Kontaktinis asmuo: Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Greta Juškėnaitė, tel. 8 343 68 631, el. p. greta.juskenaite@kazluruda.lt