Pradžia
lt
en

Skelbiamas Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų paraiškų 2021 metų priėmimo konkursas Jaunimo iniciatyvų projektams

Skelbiamas Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių...

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. TS-47 patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu skelbia Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų (toliau - Projektai) 2021 metams paraiškų priėmimą Jaunimo iniciatyvų projektams.

Konkurso būdu lėšos skiriamos šioms veikloms finansuoti:

  1. Jaunų, aktyvių žmonių ir asmenų, dirbančių su jaunimu, kompetencijų, gebėjimų ir įgūdžių kėlimui įvairiais būdais bei metodais.
  2. Jaunimo saviraiškos, įsitraukimo į visuomeninę veiklą, suteikiant galimybę jauniems žmonėms išreikšti save ir įgyvendinti turimas tradicines ir novatoriškas idėjas skatinimui.
  3. Socialinių įgūdžių stiprinimui, savanoriškos veiklos ir įvairių jaunimo iniciatyvų skatinimui.
  4. Jaunimo organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimo su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimo, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse skatinimui.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:
- pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties);
- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
- pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, įgyvendintų projektų sąrašas);
- kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti. Pavyzdžiui: sąmatą pagrindžiantys dokumentai, komerciniai pasiūlymai, tiekėjų apklausos formos ir pan.

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 2 000 eurų.

Paraiškos teikiamos iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) 17.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai el. p. priimamasis@kazluruda.lt arba paštu adresu: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 606) 98557 arba el. p.
jaunius.mincevicius@kazluruda.lt, darbo dienomis 8.00-12.00 val., 12.45-17.00 val.

PRIDEDAMA:

1. Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (PDF)
2. Paraiškos forma (DOCX)