Pradžia
lt
en

Skelbiamas Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų paraiškų 2021 metų priėmimo konkursas

Skelbiamas Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių...

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. TS-47 patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu skelbia Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų (toliau - Projektai) 2021 metams paraiškų priėmimą Ekonominio konkurencingumo, turizmo ir investicinio patrauklumo didinimo programos nevyriausybinių organizacijų stiprinimo projektams.

Konkurso būdu lėšos skiriamos šioms veikloms finansuoti:
- NVO veiklos, narių solidarumo ir sutelktumo stiprinimo projektams,
- akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų įrengimui),
- NVO bendradarbiavimo stiprinimui su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, plėtojant partnerystę, sprendžiant vietos bendruomenei aktualius klausimus, kuriant palankią aplinką bendruomeninei veiklai,
- NVO veiklai, skatinančiai turizmo plėtojimą Kazlų Rūdos savivaldybėje,
- NVO veiklai susijusiai su kultūrinės ir meninės savimonės ugdymu, laisvalaikio užimtumo, jaunimo iniciatyvų ir savanoriškos veiklos skatinimu.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:
- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
- pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, įgyvendintų projektų sąrašas);
- kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti. Pavyzdžiui: sąmatą pagrindžiantys dokumentai, komerciniai pasiūlymai, tiekėjų apklausos formos ir pan.

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 5 000 eurų.

Paraiškos teikiamos iki 2021 m. gegužės 7 d. (imtinai) 15.45 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai el. p. priimamasis@kazluruda.lt arba paštu adresu: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 343) 68 625 arba el. p. alma.veiveryte@kazluruda.lt, darbo dienomis 8.00-12.00 val., 12.45-17.00 val.

PRIDEDAMA:

1. Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (PDF)
2. Paraiškos forma, 5 priedas (DOCX)