Pradžia
lt
en

Skelbiamas Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų rėmimo paraiškų 2021 metų priėmimo konkursas

Skelbiamas Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų rėmimo paraiškų 2021...

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-29 įsakymu Nr. AT-171 patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų rėmimo tvarkos aprašu skelbia Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų (toliau – Projektai) 2021 metams paraiškų priėmimą Vaikų ir jaunimo socializacijos projektams.

Konkurso būdu lėšos skiriamo išlaidoms, susijusioms su mokinių dalyvavimu vaikų ir jaunimo socializacijos ir kitose NVŠ veiklose, finansuoti ir kompensuoti:

1.fizinių asmenų, dalyvaujančių įgyvendinant vaikų ir jaunimo socializacijos ir kitas NVŠ veiklas, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiais privalomais mokėti mokesčiais;

2.mokinių dalyvavimo socializacijos ir kitose NVŠ veiklose išlaidoms finansuoti;

3.transporto išlaidoms, kurui;

4.išlaidoms, kurios reikalingos vaikų ir jaunimo socializacijos ir kitoms NVŠ veikloms vykdyti, prekėms ir paslaugoms įsigyti ar nuomoti.

Pareiškėjas:

  1. teikia užpildytą ir Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą paraišką;
  1. jeigu Projekto įgyvendinime dalyvauja partneris, teikia bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl Konkursui teikiamo Projekto vykdymo patvirtintą kopiją.

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma iki 10 000 eurų.

Paraiškos teikiamos iki 2021 m. balandžio 28 d. (imtinai) 17.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai el. p. priimamasis@kazluruda.lt arba paštu adresu: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 343) 68 628 arba el. p. daiva.valaitiene@kazluruda.lt, darbo dienomis 8.00–12.00 val., 12.45–17.00 val.

PRIDEDAMA:

  1. Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų rėmimo tvarkos aprašas.
  2. Paraiškos forma.
  3. Projekto veiklos ataskaita.