Pradžia
lt
en

Skelbiamas papildomas Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų paraiškų 2023 metų priėmimo konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams

Skelbiamas papildomas Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei...

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-06-27 sprendimu Nr. TS-165 patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu skelbia papildomą Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų (toliau - Projektai) 2023 metams paraiškų priėmimą Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams.

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba 2023 metams patvirtino šiuos prioritetus, pagal kuriuos turi būti rengiamos projektinės paraiškos ir konkurso būdu bus skiriamos lėšos šioms veikloms finansuoti:
• sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;

  • fizinio aktyvumo skatinimas;
  • psichikos sveikatos stiprinimas (savižudybių ir smurto prevencija, streso kontrolė);
  • sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija).

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:
• jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
• pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, įgyvendintų projektų sąrašas);
• kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti. Pavyzdžiui: sąmatą pagrindžiantys dokumentai, komerciniai pasiūlymai, tiekėjų apklausos formos ir pan.

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 4,5 tūkst. Eur

Paraiškos teikiamos iki 2023 m. spalio 2 d. (imtinai) 17:00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai el. p. priimamasis@kazluruda.lt arba paštu adresu: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 343) 25 622 arba el. p. vaida.sendzikiene@kazluruda.lt, pirmadieniais-ketvirtadieniais 8:00-17:00, penktadieniais 8:00-15:45 (pietų pertrauka: 12:00-12:45).

PRIDEDAMA:

  1. Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas.
  2. Paraiškos forma, 5 priedas.