Pradžia
lt
en

Skelbiamas viešasis konkursas viešajai prekybai ar paslaugoms vykdyti Gamtinio karkaso teritorijoje

Skelbiamas viešasis konkursas viešajai prekybai ar paslaugoms vykdyti Gamtinio karkaso teritorijoje

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija skelbia viešąjį konkursą prekybai Gamtinio karkaso teritorijoje (M. Valančiaus g. 11, Kazlų Rūda) iš kioskų, automobilių priekabų, specializuotų automobilių (iki 12 kv. m. ploto).

Prekybos ar paslaugų teikimo vietoje yra įrengtas elektros įvadas. Elektros energijos sąnaudos apmokamos konkurso laimėtojo lėšomis (pasirašomas susitarimas dėl elektros naudojimo pagal įrengtą apskaitos prietaisą).

Konkurso vertinimo kriterijus – didžiausias konkurso dalyvio pasiūlytas mokėti vietinės rinkliavos per mėnesį dydis, kuris negali būti mažesnis nei Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS V(9)-2503 patvirtintų Vietinių rinkliavų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių 17 punkto 2 eilutėje nurodytas dydis. Siūlomas mokėti vietinės rinkliavos dydis mėnesiui už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas Gamtinio karkaso teritorijoje negali būti mažesnis nei 10 Eur per mėn.

Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas išduodamas per 5 d. d. nuo laimėtojo nustatymo dienos ir galioja iki 2024 m. balandžio 30 d.

Prašymai išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje konkurso būdu pateikiami iki 2023 m. rugsėjo 22 d. 12.00 val. el. paštu priimamasis@kazluruda.lt

Asmenys, norintys dalyvauti viešajame konkurse, pateikia prašymą (pridedama).

Asmenys kartu su prašymu dalyvauti viešajame konkurse pateikia Prekybos ir paslaugų teikimo Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose  aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus.

Viešasis konkursas įvyks 2023 m. rugsėjo 22 d. 14.00 val., Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos mažojoje salėje., adresu Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda.

Papildoma informacija teikiama el. p. alma.veiveryte@kazluruda.lt, tel. (8 343) 68 625, Kazlų Rūda, įstaigos darbo laiku.