Pradžia
lt
en

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai kviečiami teikti prašymus finansinei paramai gauti

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai kviečiami teikti prašymus finansinei paramai gauti

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-05-27 sprendimu Nr. TS-125 patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašu skelbia Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų prašymų 2021 metų finansinei paramai gauti priėmimą.

Finansavimas skiriamas:
- įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms išlaidoms;
- įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti, kai įmonėje sukuriama nauja darbo vieta;
- išlaidoms, patirtoms rengiant verslo planus, paraiškas finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti, kompensuoti;
- nekilnojamojo turto nuomos išlaidoms kompensuoti;
- dalyvavimo parodose, parodos ploto nuomos ir dalyvio mokesčio išlaidoms kompensuoti;
- interneto svetainės / e. parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidoms kompensuoti;
- verslininkų (įmonės darbuotojų) mokymams kompensuoti.

Norintys gauti norimą finansinę paramą, Savivaldybės administracijai pateikia:
- nustatytos formos prašymą (1 priedas);
- nustatyto pavyzdžio anketą (2 priedas);

Paraiškos teikiamos iki 2021 m. spalio 29 d. (imtinai) 15.45 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai el. p. priimamasis@kazluruda.lt arba paštu adresu: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 343) 68 625 arba el. p.
alma.veiveryte@kazluruda.lt, darbo dienomis 8.00-12.00 val., 12.45-17.00 val.

Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašas (PDF)