Pradžia
lt
en

Socialinių, sveikatos ir bendruomeninių reikalų komiteto posėdžio, įvyksiančio 2020-11-27 (penktadienį) 15:15 val., darbotvarkė

Socialinių, sveikatos ir bendruomeninių reikalų komiteto posėdžio, įvyksiančio 2020-11-27...

1. TSP-263 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.
2. TSP-264 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-06 SPRENDIMO NR. TS-57 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PSICHOLOGINIŲ KRIZIŲ VALDYMO GRUPĖS SUDĖTIES IR VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.
3. TSP-265 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŪKIO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLAI (KLASĖMS ARBA GRUPĖMS), TURINČIOMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ, APSKAIČIAVIMO, PANAUDOJIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.
4. TSP-269 DĖL PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO VAIKUS GLOBOJANTIEMS ASMENIMS.
5. TSP-273 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-30 SPRENDIMU NR. TS-127 PATVIRTINTŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PAKEITIMO.

Komiteto pirmininkas                                                   Domantas Ozerenskis