Pradžia
lt
en

Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komiteto nuotolinio posėdžio, įvyksiančio 2023-02-02 (ketvirtadienį) 13.00 val., darbotvarkė:

Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komiteto nuotolinio posėdžio, įvyksiančio...
 1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-26.
 2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo. Pranešėja Vaida Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja. TSP-20.
 3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-03-29 sprendimo Nr. TS V(22)-2773 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja Virginija Ambrasienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė. TSP-5.
 4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjas Antanas Rutkauskas, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas. TSP-25.
 5. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Kazlų Rūdos savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-1.
 6. Dėl panaudos sutarties nutraukimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-6.
 7. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos pedagoginei psichologinei tarnybai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-22.
 8. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-29.
 9. Dėl nuomos sutarties termino pratęsimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-8.
 10. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-9.
 11. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-27.
 12. Dėl leidimo nuomotis patalpas. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-19.
 13. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-11.
 14. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-16.
 15. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-21.
 16. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-28.
 17. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-10.
 18. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-13.
 19. Dėl Viešame aukcione parduodamo Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-14.
 20. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kazlų Rūdos senjorų klubui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. TSP-31.