Pradžia
lt
en

Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis

Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims...

Kazlų Rūdos savivaldybėje nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinamas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis, kurio trukmė – 24 mėn.

Pilotinis projektas buvo įgyvendintas Alytaus miesto, Akmenės rajono, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio miesto ir Šilutės rajono savivaldybėse. 2020–2021 metams, atsižvelgus į ilgą laiką nedirbančių asmenų bei investicijų skaičių, į gerovės indeksą, Laisvosios rinkos instituto tyrimus, ministerija atrinko dar 19 savivaldybių. Pagrindinis projekto tikslas – bendradarbiaujant savivaldybės administracijai, seniūnams, socialiniams darbuotojams, užimtumo tarnybai, darbdaviams ir ilgalaikiams bedarbiams sukurti modelį, mažinantį nedarbo lygį, t.y. padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.

Projekte turi teisę dalyvauti tik tie asmenys, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

  • • yra 30 m. ir vyresni;
  • • yra ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dienos, ar nedirba daugiau kaip 2 metus;
  • • yra piniginės socialinės paramos gavėjai.
  • Įgyvendinant minėtą projektą, iki 70 ilgalaikių bedarbių Kazlų Rūdos savivaldybėje turės galimybę gauti nemokamas užimtumo skatinimo, motyvavimo ir kitas paslaugas, atsižvelgiant į asmens individualius poreikius.

Projekto veiklos:

  • • Socialinės ir motyvavimo paslaugos;
  • • Bandomoji praktika;
  • • Pameistrystės darbo sutartis, nesudarius mokymo sutarties;
  • • Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės.

Projektą įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybės administracija kartu su Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriumi. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra patvirtinta Atvejo komanda, kurią sudaro  savivaldybės seniūnijų seniūnai, socialiniai darbuotojai, užimtumo tarnybos atstovai. 2020 metais projektą įgyvendinti buvo pavesta Kazlų Rūdos verslo ir turizmo informacijos centrui, tačiau nesulaukus tinkamų rezultatų, nuspręsta nuo 2021 metų projekto įgyvendinimą pavesti koordinuoti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė organizuoja asmenims reikalingų paslaugų ir pagalbos teikimą, teikia informaciją visais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Labai svarbu, kad  paslaugos, siūlomos ilgalaikiams bedarbiams, būtų lanksčios, prisitaikančios prie kiekvieno asmens poreikių, todėl būtinas individualus darbas su kiekvienu ilgą laiką nedirbančiu asmeniu. Teikiamos  informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugos, socialinės paramos galimybės, socialinės paslaugos, užimtumo didinimo programos,  bandomos naujos paslaugos: psichologinė pagalba, įvairios konsultacijos, mokymai, motyvacinės ir informacinės priemonės, adaptacija darbo vietoje, susisiekimo  problemų  sprendimas.