Pradžia
lt
en

Švietimo, jaunimo, kultūros, turizmo ir sporto reikalų komiteto posėdis

2021-01-22 Nuotolinis 14:00

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021–2023 metų atestacijos programų patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-6)

2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros įstaigų direktorių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-7)

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Beta Zaveckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. (TSP-9)

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-08-28 sprendimo Nr. TS-205 1.1 papunkčio pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-11)

5. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Kazlų Rūdos neįgaliųjų sporto klubui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-14)

Komiteto pirmininkė                                                      Sandra Stankevičienė