Pradžia
lt
en

Ūkio, turto, žemės ūkio ir teisėsaugos reikalų komiteto posėdis

2021-01-22 Nuotolinis 13:00

1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėja Aistė Jasinskaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-5)

2. Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-304)

3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-08-28 sprendimo Nr. TS-205 1.1 papunkčio pakeitimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-11)

4. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Kazlų Rūdos neįgaliųjų sporto klubui. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-14)

5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-08-28 sprendimo Nr. TS IV(30)-1959 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-10)

6. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-13)

7. Dėl sutikimo nutraukti nuomos sutartį. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-12)

8. Dėl nekilnojamųjų daiktų, skirtų visuomenės socialinėms reikmėms, pirkimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-15)

9. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties termino pratęsimo. Pranešėja Greta Juškėnaitė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė. (TSP-17) 

10. Dėl Kelių (gatvių) įtraukimo į Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašus tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Arūnas Žemaitis, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas. (TSP-16)

Bendrojo pobūdžio reikalų aptarimas, informacija.

Komiteto pirmininkas                                                                         Marius Žitkus