Pradžia
lt
en

Plutiškių seniūnija

Plutiškių seniūnija

Projekto esmė – investicija į patrauklesnės gyvenamosios aplinkos kūrimą, krašto istorijos įprasminimą, rekreacinių erdvių vientisumą ir išbaigtumą. Plutiškių gyvenvietės pradžioje bus pastatyta skulptūra, atspindinti Plutiškių susikūrimo legendą (vieną iš esančių kelių) ir nukreipianti į dabartį – pavadinimą ir 2020 metais patvirtintą Plutiškių herbą. Tai bus krašto istorijos įprasminimas ir pristatymas. Taip pat numatyta sutvarkyti aplinką prie mecenatų Plutiškėms padovanoto Plutiškių angelo. Numatyta suformuoti poilsio-apžvalgos aikštelę su 2-3 suoleliais. Ši vieta taps traukos objektu, kur galima bus išėjus iš bažnyčios nusifotografuoti jaunavedžiams, krikštynų dalyviams, pasigėrėti puikiu vaizdu į Plutiškių tvenkinį. Prie angelo liepos 6-ąją giedamas Lietuvos himnas. Įgyvendinus šią projektinę idėją bus sukurta nauja patraukli erdvė Plutiškių gyvenvietės pradžioje ir sutvarkyta erdvė prie angelo skulptūros.

Idėjos kaštai – 5000 eurų, vieta – Plutiškių gyvenvietė (skulptūra – Tabariškių g. ir P. Sapiegos g. kryžkelėje) ir erdvė prie Plutiškių angelo.