Pradžia
lt
en

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"


 S. Daukanto g. 19-2B, LT-69430 Kazlų Rūda
tel. +370 602 75 222
info@krenergija.lt 
https://www.krenergija.lt 
Direktorė Dijana Mickevičienė
Dalis įstatiniame kapitale, 100 proc.
Įstatai (DOCX)

 


Audituota finansinė atskaitomybė už 2021 m. (PDF)

2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvitinimo, pelno (nuostolio) paskirstymas (DOCX) (PDF)

2021 m. gruodžio 31 d. reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita (Šiluma) (PDF)

2021 m. gruodžio 31 d. reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita (Vanduo) (PDF)

Finansinių ataskaitų rinkinys ir  Auditoriaus išvada už 2020 m. (PDF)

2020 m. gruodžio 31 d. reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita (Šiluma) (PDF)

2020 m. gruodžio 31 d. reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita (Vanduo) (PDF)

Dėl  pelno nuostolio paskirstymo, tantjemu skyrimo 2020 m. (PDF)

Finanasinių ataskaitų rinkinys ir Auditoriaus išvada už 2019 m. (PDF)

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita (Šiluma) (PDF)

2020-2022 Strateginis planas (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2019 –2022 m. veikla (PDF)

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus forma (PDF)

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, pelno (nuostolio) paskirstymo, leidimo skolintis biokuro apyvartinėms lėšoms ir aikštelės statybai (PDF)

Vienintelio akcininko sprendimas (PDF)

Viešinamos informacijos apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir jų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus forma 2019 m. (XLSX)

Viešinamos informacijos apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir jų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus forma 2020 m. (XLSX)