Pradžia
lt
en

Dirbk Kazlų Rūdai

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse laisvas darbo vietas

 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas  (Švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto veiklos administravimas, organizavimas ir koordinavimas)

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-04-14

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr. 46766) adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2     

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos koeficientas – 9,1 (BD);  galimas priedas priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo stažo Lietuvos valstybei

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacija;  ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, dorinis ugdymas, kalbos)

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-04-16

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr. 46772) adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos koeficientas – 6,9 (BD);  galimas priedas priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo stažo Lietuvos valstybei

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Mokytojo padėjėjas, pareigybės lygis – C, (0,50 etato)

Darbdavys: Kazlų Rūdos „Elmos “ mokykla-darželis

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Lina Kudirkienė, Tel Nr.(8 343) 98015, el.  paštasrastvede@mokyklaelma.lt

Iki kada priimami prašymai: 2021-04-16

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; Gebėti bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką; Gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.Gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos mokiniui. 

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Nuo 247,00 iki 327,00Eur.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos sav. administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-savivaldybės vyriausiasis architektas (Teritorijų planavimas ir architektūra)

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-04-22

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr. 46848) adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos koeficientas – 9,0 (BD);  galimas priedas priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo stažo Lietuvos valstybei

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)Kazlų Rūdos sav. administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-savivaldybės vyriausiasis inžinierius (Savivaldybės infrastruktūros plėtros administravimas.)

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-04-23

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr. 46857) adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos koeficientas – 9,0 (BD);  galimas priedas priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo stažo Lietuvos valstybei