Pradžia
lt
en

Želdinių tvarkymas

(2022-05-30 TS-127) Kazlų Rūdos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatos (DOCX).

(2022-05-30 TS-126) Kazlų Rūdos savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašas (DOCX).

(2022-03-28 TS-58) Kazlų Rūdos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (DOCX)


Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbams prašymo forma


Išduoti leidimai kirsti ar intensyviai genėti saugotinus želdinius nuo 2021-11-01: 

Eil. Nr. Leidimo registracijos data ir numeris Vieta Saugotinų želdinių rūšis Leidžiami vykdyti darbai Kiekis Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje)
1. 2021-11-03,SD-3058 Medelyno g. 71, Jūrės k. Klevas 2021-11-18  1 44
2. 2021-11-09,SD-3119 Vytauto g., Kazlų Rūdos m. Liepos 2021-11-24 20

25,23,20,26,17,24,19, 27,27,12,24,24,29,25,30,

27,24,31,30,30

3. 2021-11-09,SD-3029 M.K.Čiurlionio g.Kazlų Rūdos m. Liepos 2021-11-24 6 41,36,34,21,31,36
4. 2021-11-11,SD-3141 M.Valančiaus g.,Kazlų Rūdos m. Liepos 2021-11-26 5 32,35,36,30,25
5. 2021-11-15,SD-3169 Subačiškių k.,Plutiškių sen.

Uosis

Klevas
2021-11-30

2

1

22,27

55

6. 2021-11-24,SD-3272 Vytauto g.Kazlų Rūdos m. Liepos 2021-12-08 24

25,24,26,22,30,38,35,22, 26,25,22,27,36,30,23,28,

24,39,43,55,52

7. 2021-12-08, SD-3393 Ąžuolo g.,Judrarūdės k. Beržas 2021-12-22 1

35

8. 2021-12-08,SD-3395 Katinų k.,Jankų sen Ąžuolą (genėti) 2021-12-22 1

 

9. 2021-12-14, SD-3460 Kazlų I k., Kazlų Rūdos kapinės

Pušis

Beržas

2021-12-28

4

2

32,52,31,28

37,32

 

10. 2021-12-14, SD-3461 Marijampolės g.,Kazlų Rūdos m.

Pušis

Beržas

2021-12-28

3

1

42,40,42

53

11. 2021-12-29, SD-3565 Stoties g.,Jūrės m. Beržas 2022-01-12 2

51,53

12. 2021-12-29, SD-3566 Maironio g.,Kazlų Rūdos m.

Pušis

Eglė

Liepa

2022-01-12

3

3

3

18,20,25

15,17,20

25,35,36

13.

2022-01-17, SD-142 Bagotosios k.,Kapinės

Liepa

2022-01-31

1

29

14. 2022-01-17, SD-143 Ąžuolų Būdos, Kapinės

Pušis 

Liepos (genėti)

2022-01-31

1

32

38

15. 2022-01-17, SD-144 Višakio Rūdos k., Kapinės

Pušis

Liepa

Maumedis (genėti)

Ąžuolas (genėti)

2022-01-31

3

1

1

1

56,28,55,63

 

16. 2022-02-09, SD420 Vytauto g., Kazlų Rūdos m.

Liepa

Uosis

2022-02-23

14

 

1

40,34,37,28,44,

37,39,27,23,35,

24,26,27,34

47

17. 2022-02-14, SD-548 Kęstučio g.19, Kazlų Rūdos m.

Eglė, beržas pušis, Juodalksnis, klevas (Pagal perengtą projektą Želdynų atkuriamoji vertė atlyginta)

2022-02-28

231

Projekto. 1 priedas Šalintinų želdinių taksoraštis

18. 2022-02-14, SD-546 Vytauto g., Kazlų Rūdos m.

Liepa

Eglė

2022-02-28

 48

 

 

 

 

1

25,34,24,31,22,34,33,35,35,39,

29,38,42,41,43,40,53,29,41,40,

50,36,35,46,31,37,49,37,36,46,

43,40,36,35,42,22,37,27,40,40,

41,34,44,40,39,37,42,36

30

19. 2022-02-14, SD-547 M.K. Čiurlionio g., Kazlų Rūdos m.

Liepa

2022-02-28

 43

39,30,40,27,30,35,38,49,44,25,

37,33,45,32,29,36,29,29,34,38,

47,35,38,31,34,25,36,28,41,44,

33,23,33,36,32,34,34,35,44,33,

36,37,28

20. 2022 -02-22, SD-595 V.Borisevičiaus g., Kazlų Rūdos m.

Eglė (Želdynų atkuriamoji vertė atlyginta)

2022-03-08

7

16,22,20,23,21,25,27

21. 2022-02-22, SD-596 Atgimimo g.,Kazlų Rūdos m.

Liepa (Želdynų atkuriamoji vertė atlyginta)

Ąžuolas

2022-03-08

3

25,25

27

22. 2022-02-22, SD-597 Ąžuolų Būdos k.,Kazlų Rūdos sen.

Liepa

Beržas

Juodalksnis

Klevas

2022-03-08

8

20,18

37

28,20

36,19,20

23. 2022-02-22, SD-614 K.Donelaičio g., Strazdelio g., Kazlų Rūdos m.

Liepa

2022-03-08

7

32,25,30,40,34,33,34

24. 2022-02-22, SD-634 S.Daukanto g., Eglių g., Esperanto g., Kazlų Rūdos m.

Liepa

Šermukšnis

2022-03-08

6

2

38,26,34,30,40,33

25. 2022-02-22, SD-633 Medeinos g.,Pr. Dovydaičio g.,Jaunimo g., J.Z.Paltanavičiaus g., Kazlų Rūdos m.

Liepa

Pušis

Ąžuolas

Beržas

2022-03-08

3

2

1

1

28,30,27

28,30

36

31

26. 2022-02-25, SD-605 Vytauto g.45,Kazlų Rūdos m.

Pušis

Uosis

2022-03-12

2

1

35,24

28

27.

2022-03-16, SD-725

(Kazlų Rūdos savivaldybės želdynų apsaugos ir priežiūros komisijos sprendimu. Suderinta su kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritoriniu skyriumi.)

Bagotosios g.4 ir 4B, Antanavo k.

Liepa     

Uosis

Klevas

Kaštonas

2022-08-01

9

5

2

1

62,27,30,65,30,34,40,42,27

46,30,40,45,39

32,33

59

28. 2022-03-29, SD-841 Miško g. 1, Kvietiškio k.

Ąžuolas

2022-04-11

1

83

29. 2022-04-01, SD-906 M.K.Čiurlionio g., Kazlų Rūdos m.

Liepa

2022-04-14

4

33,30,28,24

30. 2022-04-04, SD-923 Gedimino g.20, Kazlų Rūdos m.

Ąžuolas (Genėti)

2022-04-15

1

49

31. 2022-04-15, SD-1101 M.K. Čiurlionio g. 22, Kazlų Rūdos m.

Beržas

2022-04-29

1

42

32. 2022-04-19, SD-1101 Bartninkų k., Kazlų Rūdos sav.

Eglė

2022-05-02

1

42

33. 2022-04-27, SD-1178 Kvietkapušio k., Kazlų Rūdos sav.

Uosis

2022-05-10

1

114

34. 2022-05-02, SD-1229 Alyvų g., Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sav.

Maumedis

2022-05-13

1

53

35. 2022-05-02, SD-1227 S.Daukanto g., Kazlų Rūdos m.

Beržas

2022-05-13

1

30

36. 2022-05-04, SD-1256 Esperanto g.,Kazlų Rūdos m.

Pušis

Pušis

Pušis

2022-05-17

1

1

1

26

29

38

37. 2022-05-24, SD-1443 Liepų g., Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.

Beržas

2022-06-06

1

47

38. 2022-05-25, SD-1458 Beržų g., Judrarūdės k., Kazlų Rūdos sav.

Ąžuolas

2022-06-11

2

75,55

39. 2022-05-26, SD-1463 Ąžuolo g., Judrarūdės k., Kazlų Rūdos sav.

Liepa

2022-06-11

1

55

40. 2022-06-09 Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 2602, Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai

Beržas

Ąžuolas

Eglė

Pušis

Alksnis

Gluosnis

Klevas

Liepa

2022-06-23

31

2

7

34

9

1

4

5

 

41. 2022-06-14, SD-1685 K.Griniaus g., Kvietiškio k., Kazlų Rūdos sav.

Liepa (trikamienė)

2022-06-28

1

 

42. 2022-06-14, SD-1685 Kaštonų g., Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.

Klevas

2022-06-28

2

48,57

43. 2022-06-15, SD-1702 Linmargio k., Kazlų Rūdos sav.

Klevas

Uosis

2022-06-30

1

1

63

65

44. 2022-06-21 P.Sapiegos g., Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.

Beržas

2022-07-07

1

33

45.

2022-07-07, SD-1924

Vytauto g,, Kazlų Rūdos m.

Beržas

Pušis

2022-07-15

1

1

55

35

46.

2022-07-07, SD-1925

Marijampolės g.,Antanavo k.,Kazlų Rūdos sav.

Liepa

Uosis

2022-07-15

1

8

40

50,58,60,98,75,90,79,48

47.

2022-07-11, SD-1954

Pinciškės k., Kazlų Rūdos sav.

Uosis

Klevas (dvikamienis)

2022-07-26

1

1

87

61/27/37

48.

2022-07-15, SD-2056

Beržų g., Judrarūdės k., Kazlų Rūdos sav.

Klevas

2022-08-01

1

55

49.

2022-07-15, SD-2058

Beržų g., Judrarūdės k.,Kazlų Rūdos sav.

Beržas

2022-07-28

2

32,30

50.

2022-07-15, SD-2055

Alyvų g.,Jūrė, Kazlų Rūdos sav.

Klevas

2022-08-01

1

46

51.

2022-08-10, SD-2371

Atgimimo g., Kazlų Rūdos m.

Maumedis

2022-08-24

1

42

52.

2022-08-16, SD-2424

Vytauto g., Kazlų Rūdos m.

Pušis

Liepa

2022-08-29

1

5

43

31,48,19,40,41

53.

2022-08-29, SD-2539

Pinciškių k.6, Kazlų Rūdos sav.

Liepa

Ąžuolas

2022-09-09

1

1

58

130

54.

2022-08-31, SD-2575

Marijampolės g., Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.

Liepa

Liepa (trikamienė)

2022-09-14

4

1

130,48,68,50

130/49/35/45

55.

2022-09-28, SD-2850

Gedimino g., K. Donelaičio g., Mindaugo g., Kazlų Rūdos m.

Liepa

Klevas

Beržas

Liepa

2022-10-14

1

1

2

3

60

27

38, 41

30, 27, 25

56.

2022-09-28, SD-2852

S. Daukanto g., Kazlų Rūdos m.

Pušis

2022-10-14

9

42,35,17,41,40,20,45,24,33

57.

2022-09-29, SD-2865

S. Daukanto g., Kazlų Rūdos m

Pušis (dvikamienė)

Pušis

2022-10-15

1

8

32/42

42,26,52,32,45,36,32,34

58.

2022-10-04, SD-2924

Maironio g., M. Valančiaus g., Vytauto g.

Vinkšna

Liepa

Pušis

Eglė

2022-10-17

1

2

1

1

35

33,44

1

1

59.

2022-09-28, SD-2853

S. Daukanto g., Kazlų Rūdos m.

Pušis

2022-10-14

8

32,36,46,44,43,30,44,40

60.

2022-10-04

Beržų g., Esperanto g., Marijampolės g., K. Donelaičio g., Gedimino g., Maironio g.

Beržas

Juodalksnis

Liepa

Kaštonas

Eglė

Liepa (dvikamienė)

2022-10-17

3

1

2

1

1

1

25,32,24

30

50,49

32

24

45/27/25

61.

2022-09-29, SD-2864

S. Daukanto g., Kazlų Rūdos m

Beržas

Pušis

2022-10-15

1

8

12 

34,36,36,16,19,44,40,37

62.

2022-10-06, SD-2956

Šilo g., Agurkiškės k., Kazlų Rūdos sav.

Liepa

2022-10-20

9

54,50,72,50,50,54,48,62,38