Pradžia
lt
en

Naudingos nuorodos jaunimui

Kazlų Rūdos savivaldybė  →  Kazlų Rūdos savivaldybės facebook puslapis

ZinauViska.lt → Jaunimo informavimas ir konsultavimas

EuroDesk.eu → Jaunimo mobilumas Europos sąjungoje

LiJOT.lt → Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

JRD.lt → Jaunimo reikalų departamentas, informacija apie konkursus.

PagalbaSau.lt – Nacionalinės psichikos sveikatos platforma

JTBA.lt → Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Projektas JUDAM! → Pagalba niekur nedirbančiam, nesimokančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam 15-29 m. jaunimui

JaunimoGarantijos.lt → Galimybė nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui iki 29 m. per 4 mėn. gauti darbo, mokymosi, praktikos ar stažuotės pasiūlymą

Norden.lt → Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Renginiai, konkursai, parama

3sektorius.lt → Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

Pilieciams.eu → programa „Europa piliečiams“. Informacija apie konkursus paramai gauti

OLF.lt → Atviros Lietuvos fondas

ESF.lt → Europos socialinio fondo agentūra – paramos fondas

KSRF.lt → Kultūros ir sporto rėmimo fondas. Informacija apie konkursus paramai gauti

LVJC.lt → Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Moksleiviai.lt → Lietuvos moksleivių sąjunga