Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkursas

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo...

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, gyvendindama Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo 17 p. ir 20 p., skelbia Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkursą. 

Konkurso tikslas – atrinkti bendruomeninius šeimos namus ir kompleksinių paslaugų teikėjus Kazlų Rūdos savivaldybės šeimoms.

Tikslinė grupė – Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenantys asmenys (šeimos), kuriems reikalingos kompleksiškai teikiamos paslaugos.

Kompleksinių paslaugų šeimai sudėtis:

 1. individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 2. savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir užsiėmimų vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 3. socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir užsiėmimų vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių užsiėmimų organizavimas ir vedimas.
 4. tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms įgyti tėvystės įgūdžių ir (ar) juos patobulinti, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 5. šeimos mediacija – taikinamojo tarpininkavimo paslauga, teikiama neteisminių civilinių ginčų laikotarpiu, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
 6. šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.;
 7. pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
 8. vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Kviečiame teikti paraiškas organizacijas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

 • yra nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 • turi kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo patirties;
 • bendruomeninių šeimos namų funkcijų ir kompleksinių paslaugų šeimai vykdymui darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją ir patirtį.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki 2023 m. vasario 3 d. 17 val.

Informaciją ir konsultacijas teikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinio darbo organizatorė) Jūratė  Bartkuvienė, tel. (8 343) 68 623, el. p. jurate.bartkuviene@kazluruda.lt.

Nuorodos į dokumentus:

 1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. AT-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 PRIDEDAMA:

 1. Paraiška
 2. Deklaracija

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius