Pradžia
lt
en

Tvarkos aprašai ir taisyklės

ASMENŲ APTARNAVIMAS

  • • Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo savivaldybės administracijoje taisyklės (PDF)

APLINKOSAUGA IR SANITARIJA

Kazlų Rūdos savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės (TAR)

Kazlų Rūdos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės (TAR)

CIVILINĖ SAUGA

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilkinės saugos mokymo tvarkos aprašas (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo bei žinių tikrinimo tvarkos aprašas (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos specialisto socialiniam darbui saugos ir sveikatos instrukcija (PDF)

SOCIALINĖ PARAMA

Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas (PDF)

Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašas (PDF)

Piniginės socialinės paramos teikimo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašas (PDF)

Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas (PDF)

VIETINĖ RINKLIAVA

Renginių organizavimo Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose tvarka (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose teikiamų paslaugų pramoginiais įrenginiais tvarkos aprašas (TAR)

KITA

Kazlų Rūdos savivaldybės institucijų dokumentų valdymo organizavimo tvarkos aprašas (PDF)