Pradžia
lt
en

Oras

Kazlų Rūdos miesto aplinkos oro monitoringo 2016-2020 m. programa (PDF).

Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa (DOC).

Kazlų Rūdos miesto aplinkos oro monitoringo ataskaita už 2018 metus (DOCX)

Kazlų Rūdos miesto aplinkos oro monitoringo ataskaitos už 2018 metus priedai (RAR)