Pradžia
lt
en

Konkursai į Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės tarnautojų pareigas

Skelbiamas konkursas Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigoms (karjeros valstybės tarnautojas) užimti

Valstybės tarnybos departamento svetainėje 2021 m. spalio 8 d. adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2 paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr. 48750) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Pareiginės algos koeficientas –  9,6 (BD), galimas priedas priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo stažo Lietuvos valstybei.

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2021 m. spalio 22 d. imtinai) Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt.  Dokumentai priimami tik per sistemą.

Pareigybės aprašymas (PDF)


Kazlų Rūdos savivaldybės administracija siūlo nuolatinį darbą (Valstybės tarnyba)

⁕ vyriausiajam architektui – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

⁕ vyriausiajam inžinieriui  – turėti aukštąjį universitetinį  ar aukštąjį koleginį technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertį aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį inžinerinį išsilavinimą;  privaloma profesinė patirtis – ne mažiau kaip 3 metai einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas arba darbo teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse patirtis.

Išsamesnė informacija teikiama  tel. (8 343) 68624, el. paštu  personalas@kazluruda.lt.​