Pradžia
lt
en

Aktualūs švietimo dokumentai

TS-90 2022-04-25 Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (DOCX).

TS-69 2022-04-25 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. Kovo 29 d. Sprendimo nr. TS-67 „dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (DOCX).

TSP-289 2020-11-30 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo (PDF).

TS-279 2020-11-30 Dėl priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (DOCX).

TS-185 2020-08-28 Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių steigimo Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose (DOCX).

TS-186 2020-08-28 Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir jų darbo laiko nustatymo (DOCX).

TS-187 2020-08-28 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (DOCX).

TS-188 2020-08-28 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais nustatymo (DOCX). Priedas (DOCX).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. Gegužės 20 d. Nutarimas Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nuoroda).

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-12 įsakymas AT-306 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, tvirtinimo“ (DOCX).

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-13 įsakymas AT-368 „dėl Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos pasirengimo organizuoti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu“ (DOCX).

TS-147 2020-06-29 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimo nr. TS-197 pakeitimo (DOCX).

TS-162 2019-08-26 Dėl mobiliojo ryšio, vaizdo/garso fiksavimo įrenginių naudojimo Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo (DOCX).