Pradžia
lt
en

Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo programų administravimą reglamentuoja Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
Tvarkos_aprašas.pdf
Programu_teikejo_vadovas.pdf

Neformaliojo vaikų švietimo programos duomenų pildymo ir registravimo eiga
Programos_atitikties_paraiskos_forma.docx

Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

  • iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)
  • iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d.
    Programu_pateikimo_datos.pptx
  •  
  • Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), kurioje bus integruota ir paraiška, įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma).

    Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai. Atitinkančios reikalavimus programos tvirtinamos administracijos direktoriaus įsakymu. Teikėjai, NVŠ finansavimo  lėšų skyrimo ir naudojimo sutartis su Kazlų Rūdos savivaldybe einamiesiems mokslo metams pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

MOKYMO SUTARTIES SUDARYMAS:

Mokiniai registruojami į Mokinių registrą du kartus per kalendorinius metus:

SVARBU. NVŠ krepšelio dydis patvirtinamas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Atsižvelgiant į sutarties 4.3 punktą ir Kazlų Rūdos savivaldybės gautą finansavimą NVŠ programoms finansuoti, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu finansavimas paskirstomas proporcingai NVŠ programų teikėjams. Teikėjas privalo tėvams mažinti NVŠ programos mėnesinį mokestį Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytu NVŠ lėšų dydžiu vienam mokiniui.

Mokslo metų eigoje atvykę vaikai į Mokinių registrą registruojami jeigu NVŠ Teikėjas turi laisvų vietų.

Mokymo sutartys, pasirašytos abiejų šalių, nuskanuotos pdf formatu siunčiamos Švietimo skyriui iki nurodyto termino.

Teikėjai teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriui NVŠ dokumentus: lankomumo žurnalus; Mokymo sutartis; sąmatas prie paslaugų teikimo sutarties; prašymus; įgaliojimus; verslo liudijimus ir individualios veiklos pažymas bei kitus dokumentus.

Lankomumo žurnalo forma: Lankomumo_zurnalas.docx

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant didinti Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) įvairovę ir prieinamumą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu einamiesiems kalendoriniams metams savivaldybėms skiriamos Valstybės biudžeto lėšos NVŠ plėtotei.
NVŠ programas vykdo NVŠ ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.
Neformaliojo vaikų švietimo lėšas, t. y. NVŠ krepšelį iš Valstybės biudžeto, turi teisę gauti vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
NVŠ lėšos yra skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto. NVŠ finansavimas skiriamas NVŠ teikėjams, kurie turi akredituotas savivaldybės lygmens NVŠ programas ir yra sudarę su Kazlų Rūdos savivaldybe NVŠ programos (-ų) finansavimo sutartis.
NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, jeigu jį vaikas lanko Kazlų Rūdos savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir / ar mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.
Vaikai turi galimybę pasirinkti įvairius NVŠ teikėjų siūlomus būrelius: šokio, orkestro, robotikos, informacinių technologijų, šaulių, skautų, dailės ir technologijų ir kt.
Tėvai ir vaikai, norintys gauti NVŠ krepšelį, gali rinktis iš Kazlų Rūdos savivaldybėje finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo savivaldybės lygmens programų sąrašo.
Išsirinkę pageidaujamą programą, turi kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją, kuris suteiks visą informaciją apie savo vykdomą programą ir NVŠ krepšelio skyrimo sąlygas. Svarbu, kad NVŠ programoje, kuri yra įgyvendinama kasdieniu (kontaktiniu) būdu, dalyvaujančiam specialiųjų ugdymosi poreikių (vidutinių, didelių ir labai didelių) turinčiam mokiniui skiriamas dvigubas NVŠ krepšelis.
Norint pasinaudoti NVŠ krepšeliu tėvams būtina pasirašyti NVŠ paslaugų teikimo sutartį su programos vykdytoju.
Pabrėžtina, kad mokslų metų eigoje galima keisti lankomą būrelį nutraukus esamą sutartį ir pasirašius naują sutartį su kito būrelio vykdytoju. Atkreipiame dėmesį, kad NVŠ krepšelis nekeliauja paskui vaiką. NVŠ programai finansuojamas krepšelių skaičius numatomas tarp NVŠ teikėjo Savivaldybės administracijos sudarytoje sutartyje, todėl ne visada kitas pasirinktas būrelis turės laisvų finansuojamų vietų.
Svarbu žinoti, kad NVŠ teikėjas privalo sumažinti mokiniui mokestį už teikiamas NVŠ paslaugas visu NVŠ krepšelio dydžiu.
Visais klausimais galima kreiptis į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą Kliūčiuvienę tel. +370 343 68628, el. p. ausra.kliuciuviene@kazluruda.lt

 

Kazlų Rūdos savivaldybės finansuojamų NVŠ programų sąrašas:

Programa Programos kodas Teikėjas Aprašymas Kontaktai
JG Studijos sportinių šokių programa pradinukams 120301434 VšĮ "JG studija" JG Studijos sportinių šokių programa pradinukams skirta vaikams besimokantiems 1-4 klasėse. Vaikai mokinsis Lotynų Amerikos šokio Čia Čia Čia, Džaivo ir standartinių šokių Lėto valso, Kvikstepo pagrindus. Išmoks pagrindines figūras ir junginius atitinkančias vaikų amžių ir pajėgumą. Mokiniai tobulins laikyseną, lankstumas, koordinaciją, kūrybiškumą, muzikalumą, bus stiprinamas fizinis vaikų pajėgumas, ištvermė. Vaikai susipažins su sveikos gyvensenos pagrindais. Programa skirta visiems norintiems šokti ir fiziškai akvyviai leisti laisvalaikį, pritaikoma ir specialius poreikius turintiems mokiniams.

Daugiau informacijos tel. 868292194

JG Studijos sportinių šokių programa 5–8 klasių mokiniams 120301435 VšĮ "JG studija" Programa skirta 5–8 klasių mokiniams. Vaikai mokysis Lotynų Amerikos šokio Čia Čia Čia, Džaivo, Rumbos, Sambos, Pasodoblio ir standartinių šokių Lėto valso, Kvikstepo, Tango pagrindus. Išmoks pagrindines figūras ir junginius atitinkančias mokinių amžių ir pajėgumą. Mokiniai tobulins laikyseną, lankstumas, koordinaciją, kūrybiškumą, muzikalumą, bus stiprinamas fizinis vaikų pajėgumas, ištvermė. Vaikai susipažins su sveikos gyvensenos pagrindais. Programa skirta visiems norintiems šokti ir fiziškai aktyviai leisti laisvalaikį, pritaikoma ir specialius poreikius turintiems mokiniams.

Daugiau informacijos tel. 868292194

JG Studijos sportinių šokių ir orkestro choreografijos programa 120301436 VšĮ "JG studija" Programa skirta mokiniams besimokantiems 9-12 klasių mokiniams. Mokiniai mokinsis Lotynų Amerikos šokio Čia Čia Čia, Džaivo, Rumbos, Sambos, Pasodoblio ir standartinių šokių Lėto valso, Kvikstepo, Tango pagrindus. Išmoks pagrindines figūras ir junginius atitinkančias mokinių amžių ir pajėgumą. Visi choregrafiniai junginiai bus rengiami pagal orkestro muziką. Mokiniai tobulins laikyseną, lankstumas, koordinaciją, kūrybiškumą, muzikalumą, bus stiprinamas fizinis vaikų pajėgumas, ištvermė. Vaikai susipažins su sveikos gyvensenos pagrindais. Programa skirta visiems norintiems šokti ir fiziškai akvyviai leisti laisvalaikį, pritaikoma ir specialius poreikius turintiems mokiniams. Mokiniai bus skatinami dalyvauti koncertuose ir pasirodymuose su orkestru.

Daugiau informacijos tel. 868292194

Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (jaunesnieji) 121500485 Lietuvos šaulių sąjunga Tam kad jaunuolis būtų ugdomas visapusiškai bei pasiektų geresnių rezultatų Jaunųjų šaulių mokymo programoje yra integruoti STEAM elementai. Moksleivis, jaunasis šaulys, ugdydamasis šioje programoje įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio uniformą ir taisyklingai žygiuoti, pritaikant naujausias technologines priemones klausytojas susipažįsta su saugiu elgesiu naudojantis lazeriniais, pneumatiniais ir mažo kalibro ginklais. Užsiėmimų metu mokosi teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos laikymusi lauko sąlygomis. Programoje integruoti meniniai užsiėmimai, kurių metu jaunieji šauliai mokosi kurti, vaidinti, groti ir dainuoti, taip yra ugdomas jų pilietiškumas ir patriotiškumas, nes vėliau kūriniai atliekami vietos bendruomenei ir visuomenei, bei atskleidžiamas jauno žmogaus potencialas. Taip pat jaunieji šauliai yra mokomi spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Ši programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstančius 11–15 metų amžiaus moksleivius (mergaites ir berniukus). Daugiau informacijos Kazlų Rūdoje tel. 8 698 49533, Plutiškėse tel. 861147039.
Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (vyresnieji) 121500486 Lietuvos šaulių sąjunga Ši programa yra skirta vyresnių klasių moksleiviams, todėl jaunuoliai dalyvauja ir aukštesnio lygmens šaudymuose. Užsiėmimų metu mokosi teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, prisideda prie žygių organizavimo, mokosi aukštesnio lygmens orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos laikymusi lauko sąlygomis. Programoje integruoti meniniai užsiėmimai, kurių metu jaunieji šauliai mokosi kurti, vaidinti, groti ir dainuoti, taip yra ugdomas jų pilietiškumas ir patriotiškumas, nes vėliau kūriniai atliekami vietos bendruomenei ir visuomenei, bei atskleidžiamas jauno žmogaus potencialas. Taip pat jaunieji šauliai yra mokomi spręsti įvairias komandines užduotis, jaunuoliams aktualius klausimus, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Daugiau informacijos Kazlų Rūdoje tel. 8 698 49533, Plutiškėse tel. 861147039.
IT Startas 121000808 VšĮ "Lispa" Programos metu moksleiviai įgis darbo personaliniu kompiuteriu pradmenis, susipažins su kompiuterio sandara, išmoks darbo saugos principų, derins tradicines ir kompiuterines piešimo technologijas, kurs prezentacijas, įgis programavimo „Scretch“, „CoSpaces“ pagrindų, susipažins su „Micro:Bit“ microprocesorių programavimu, atskleis ir lavins gebėjimus kūrybiškumo ugdymo užsiėmimuose. Be to, moksleiviai susipažins su robotikos pagrindais, mokysis pritaikyti fizikos ir mechanikos žinias praktikoje, kurs išmanias konstrukcijas, programuos realiomis sąlygomis pritaikomus robotus bei mokysis 3D modeliavimo ir grafikos. Daugiau informacijos tel. 862936223
Dizainas 121000809 VšĮ "Lispa" Programos turinys: teorinės žinios; supažindinimas su darbo programomis; grafinio dizaino kūrybos analizavimas ir vertinimas (stebi, analizuoja, atsirenka ir mokytojo pasiūlytomis priemonėmis fiksuoja vizualiojoje aplinkoje pastebėtas menines ir estetines objektų ar reiškinių ypatybes, pagrindžia kūrybinį sumanymą ir kt.); kūrybinė meninė raiška ir įrankių valdymas (įgyvendinti idėją, panaudojant tinkamas priemones, medžiagas, būdus, kompiuterių programas ir procesus); baigiamųjų darbų ruošimas ir pristatymas: koliažo sukūrimas naudojant skirtingas nuotraukas, lankstinuko maketavimas, nuotraukų koregavimas, spalvų korekcija, retušavimas, sukurtų objektų paruošimas rodymui ekrane ir spaudai. Daugiau informacijos tel. 862936223
Programavimas 121000814 VšĮ "Lispa" Programa skirta ugdyti moksleivių programavimo įgūdžius, supažindinti su „Javascript“ ir „PHP“ programavimo kalbomis,blokiniu programavimu, t.y. per grafinį algoritmų vaizdavimo būdą, kai atskiros operacijos vaizduojamos įvairiais blokais, o operacijų vykdymo eiliškumas nurodomas ryšiais tarp blokų, taip pat išmokyti derinti tradicines ir modernias programavimo kalbas, kurti prezentacijas, atskleisti ir lavinti gebėjimus kūrybiškumo ugdymo užsiėmimuose, naudojant informacines technologijas. Daugiau informacijos tel. 862936223
IT pažengusiems 121000828 VšĮ "Lispa" Šioje programoje bus mokoma programavimo ir grafinio dizaino sričių. Programavimo sritis: programavimo kalbos „C++“pagrindai, struktūros duomenų tipai, algoritmų sudėtingumas, euklido algoritmas, pirminiai skaičiai, rekursija, perrinkimas ir grįžimo metodas, rikiavimas ir paieška, grafų teorija, objektinio programavimo pradmenys, programavimas internete kalbomis: „Javascript“ ir „PHP“. Baigiamojo projekto ruošimas ir pristatymas. Grafinio dizaino sritis: grafinio dizaino kūrybos analizavimas ir vertinimas, kūrybinė meninė raiška ir įrankių valdymas, fotografijos ir vaizdo įrašų montavimo pagrindai. Daugiau informacijos tel. 862936223
„Šokių efektas“ vaikai 120301482 Nerijus Kimbirauskas „Šokių efektas“ vaikai - programa sudaryta vaikų tarpe siekiant skatinti kultūrinį ir meninį išprusimą. Ugdymas vykdomas pagal ilgalaikes Lietuvos sportinių šokių federacijos (LSŠF) mokymo programas, jas sistemingai plečiant gebėjimų, įgūdžių ir žinių gerinimui. Kūrybinės improvizacijos pobūdžio užduotys, pasilinksminimo, trenažai ir pramankštos, standartiniai bei lotynų Amerikos šokiai, pagal LSŠF „student teacher“ programą. Daugiau informacijos tel. 864818394
„Šokių efektas“ paaugliai 120301481 Nerijus Kimbirauskas „Šokių efektas“ paaugliai - programa sudaryta vaikų tarpe siekiant skatinti kultūrinį ir meninį išprusimą. Ugdymas vykdomas pagal ilgalaikes Lietuvos sportinių šokių federacijos (LSŠF) mokymo programas, jas sistemingai plečiant gebėjimų, įgūdžių ir žinių gerinimui. Programos metu bus lavinama taisyklinga laikysena, koordinacija, lankstumas, muzikinės klausos lavinimas, ritmo pajutimas, šokio estetika ir kultūra. Lavinimas artistiškumas, grakštumas, elegantiškumas. Metų eigoje šokėjai dalyvauja mažiausiai dviejose šokių konkursuose, šventėse-varžybose. Daugiau informacijos tel. 864818394
Fit-latino paaugliai  120301484 Nerijus Kimbirauskas „Fit-latino“ programa – šokio ir sporto programa skiriama paaugliams visavertės, aktyvios asmenybės augimui. Lavinimas fizinis aktyvumas, aktyvaus laisvalaikio, bei naujų meninių įgūdžių dermė. Programa skiriama norintiems ne tik išmokti grakščiai ir plastiškai judėti, bet aktyviai ir kartu įdomiai leisti laisvalaikį, pagerinti fizinį aktyvumą bei puoselėti sveikatą. Programos paskirtis - suteikti pagrindines Lotynų Amerikos šokių žinias, ugdyti bendrą fizinio aktyvumo supratimą, estetikos suvokimą, sistemingo nuoseklumo, racionalaus fizinio krūvio kaitaliojimą. Daugiau informacijos tel. 864818394
Fit-latino jaunimas  120301483 Nerijus Kimbirauskas „Fit-latino“ programa – šokio ir sporto programa skiriama jaunimui, visavertės, aktyvios asmenybės augimui. Lavinimas fizinis aktyvumas, aktyvaus laisvalaikio, bei naujų meninių įgūdžių dermė. Programa skiriama norintiems ne tik išmokti grakščiai ir plastiškai judėti, bet aktyviai ir kartu įdomiai leisti laisvalaikį, pagerinti fizinį aktyvumą bei puoselėti sveikatą. Programos paskirtis - suteikti pagrindines Lotynų Amerikos šokių žinias, ugdyti bendrą fizinio aktyvumo supratimą, estetikos suvokimą, sistemingo nuoseklumo, racionalaus fizinio krūvio kaitaliojimą. Daugiau informacijos tel. 864818394
Groju orkestre 1–4 120101870 Kazlų Rūdos muzikos klubas Kazlų Rūdos orkestro veikloje dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugę žmonės. Vaikai pradeda mokytis groti instrumentais nuo 6 metų ir muzikinę veiklą gali tęsti neribotą laiką. Programa skirta vaikams ir jaunuoliams norintiems išmokti groti pučiamųjų instrumentų orkestre naudojamu muzikos instrumentu (pradedantieji) arba tobulinti savo gebėjimus groti konkrečiu muzikos instrumentu (pažengusieji). Programa prisidės prie vaikų vaizduotės, laisvo meninio mąstymo, kūrybiškumo lavinimo, skatins domėjimąsi muzika. Daugiau informacijos tel. 869840082
Groju orkestre 5–8 120101868 Kazlų Rūdos muzikos klubas Kazlų Rūdos orkestro veikloje dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugę žmonės. Vaikai pradeda mokytis groti instrumentais nuo 6 metų ir muzikinę veiklą gali tęsti neribotą laiką. Programa skirta vaikams ir jaunuoliams norintiems išmokti groti pučiamųjų instrumentų orkestre naudojamu muzikos instrumentu (pradedantieji) arba tobulinti savo gebėjimus groti konkrečiu muzikos instrumentu (pažengusieji). Programa prisidės prie vaikų vaizduotės, laisvo meninio mąstymo, kūrybiškumo lavinimo, skatins domėjimąsi muzika. Daugiau informacijos tel. 869840082
Groju orkestre     9–12 120101871 Kazlų Rūdos muzikos klubas Kazlų Rūdos orkestro veikloje dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugę žmonės. Vaikai pradeda mokytis groti instrumentais nuo 6 metų ir muzikinę veiklą gali tęsti neribotą laiką. Programa skirta vaikams ir jaunuoliams norintiems išmokti groti pučiamųjų instrumentų orkestre naudojamu muzikos instrumentu (pradedantieji) arba tobulinti savo gebėjimus groti konkrečiu muzikos instrumentu (pažengusieji). Programa prisidės prie vaikų vaizduotės, laisvo meninio mąstymo, kūrybiškumo lavinimo, skatins domėjimąsi muzika. Daugiau informacijos tel. 869840082
Vilkų nuotykiai 121500491 Lietuvos skautija Programos dalyviai bus suskirstyti į mažas savą simboliką turinčias grupeles, pasiskirstys pareigomis. Vaikai mokysis pažinti skautiškas vertybes ir vadovautis jomis. Bus propaguojama sveika gyvensena. Žygio-ekspedicijos metu bus atliekamos tiriamosios užduotys, žaidžiami stebėjimo ir orientaciniai žaidimai. Išmoktas kultūringas, gamtą tausojantis stovyklavimas skatins tausoti jos resursus, rūšiuoti atliekas, kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas.  Daugiau informacijos tel. 865631723
Skautiškos ekspedicijos 121500489 Lietuvos skautija Programos dalyviai bus suskirstyti į mažas savą simboliką turinčias grupeles, pasiskirstys pareigomis. Vaikai mokysis pažinti skautiškas vertybes ir vadovautis jomis. Bus propaguojama sveika gyvensena. Žygio-ekspedicijos metu bus atliekamos tiriamosios užduotys, žaidžiami stebėjimo ir orientaciniai žaidimai. Išmoktas kultūringas, gamtą tausojantis stovyklavimas skatins tausoti jos resursus, rūšiuoti atliekas, kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas.  Daugiau informacijos tel. 865631723
KELIAS 121500490 Lietuvos skautija Programos dalyviai bus suskirstyti į mažas savą simboliką turinčias grupeles, pasiskirstys pareigomis. Vaikai mokysis pažinti skautiškas vertybes ir vadovautis jomis. Bus propaguojama sveika gyvensena. Žygio-ekspedicijos metu bus atliekamos tiriamosios užduotys, žaidžiami stebėjimo ir orientaciniai žaidimai. Išmoktas kultūringas, gamtą tausojantis stovyklavimas skatins tausoti jos resursus, rūšiuoti atliekas, kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas.  Daugiau informacijos tel. 865631723
Minecraft STEAM būrelis (1–4 kl.) 121000838 Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacija Minecraft edukacinis būrelis yra neformalaus ugdymo programa, kuri pasitelkia vieną populiariausių moksleivių tarpe žaidimų – Minecraft education versiją, kuris yra sukurtas ir pritaikytas moksleivių edukacijos ir žinių ugdymui. Minecraft education platforma yra specialiai sukurta ugdyti moksleivių žinias bei įgūdžius, šią platformą pasitelkiant bus ugdomi moksleivių socialiniai, lyderystės, problemų sprendimo ir STEAM mokslo sričių gebėjimai. Daugiau informacijos tel. 863390044
Roblox STEAM būrelis (1–4 kl.) 121000839 Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacija Roblox edukacinė programa yra sukurta, kad atitiktų STEAM mokslų sričių ugdymo tikslus bei uždavinius – lavintų moksleivių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, laisvųjų menų ir matematikos gebėjimus. Taip pat, pasitelkiant šią platformą vystomi moksleivių socialiniai, lyderystės, problemų sprendimo, komunikavimo, verslumo, planavimo gebėjimai. Programa pagrįsta nuoseklumo, bei projektinio mokymosi principais. Todėl norint įgyvendinti užduotis, mokiniai turės pritaikyti įgytas žinias konkrečiam projektui. Priemonės ir pateikti šaltiniai leidžia moksleiviams kurti 3D pasaulius, programuoti, kurti žaidimų scenarijus ir bendradarbiauti su kitais. Pamokų turinys suteikia moksleiviams įrankius, kuriuos jie gali panaudoti lavinant kūrybiškumą ir vaizduotę, pritaikyti informatikos sąvokas, programavimo ir dizaino elementus. Daugiau informacijos tel. 863390044
Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 1–2 klasei 120600656 ROBOTIKOS AKADEMIJA VšĮ Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas. Remiantis Lego sukurta vaikų mokymo programa 4C (bendrauk, konstruok, mąstyk ir tęsk), vaikai ugdo komandinio darbo įgūdžius, mokydamiesi robotikos ir programavimo pagrindų. Robotikos akademijos sukurta programa remiasi integruotu ugdymu, kurios turinys ruošiamas pagal mokyklos dėstomas programas. Robotikos būrelių metu įgytos žinios leidžia vaikams laisvai jaustis pamokose, o pamokų metu įgytas žinias vaikai gali integruoti robotikoje. Daugiau informacijos tel. 852525713
Pėdsekiai 122001828 VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEIMOS CENTRAS "Kartu saldu" Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimo programa paaugliams “Pėdsekiai“. Susitikimai susideda iš trijų dalių: - aktyvūs komandiniai žaidimai, veiklos ir projektai, skirti bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiams stiprinti; - įvairios sociokultūrinės veiklos, stiprinčios bendruomeniškumą, komunikacinius ir darbo komandoje gebėjimus; - refleksijos ir savirefleksijos užduotys ir veiklos, kurių metu stiprinamas gebėjimas matyti save santykyje su kitais; ugdomas emocinis intelektas. Daugiau informacijos tel. 867579965
Nuotykių ieškotojai 122001814 VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEIMOS CENTRAS "Kartu saldu" Programos veiklos orientuotos į vaikų bendravimo, bendradarbiavimo, emocinio raštingumo įgūdžius ir kompetencijas, siekiant asmeninio, charakterio ir vertybinių nuostatų stiprinimo. Vykdant programą, sociokutūrinių veiklų metu vaikai mokysis bendravimo ir bendradarbiavimo. Per aktyviius komandinius žaidimus, grupines veiklas, kitas neformalaus ugdymo veiklų bus suteikiama vaikams reikalinga informacija apie emocijas ir jų išraišką. Vienas iš svarbiausių programos uždavinių – kad vaikai, įgytų drąsos ir gebėjimų bendrauti tinkamai, priimtinais būdais kalbėti ir išreikšti jausmus, bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir suvoktų savo sprendimų poveikį komandos ir bendruomenės gyvenime.  Daugiau informacijos tel. 867579965
Spalvoto stiklo džiaugsmai 120201064 VšĮ "STIKLO NAMAI" Šiame būrelyje moksleiviai patirs naujų atradimų, nes kiekvieno susitikimo metu vyks naujos temos aptarimas, eskizavimas ir išpildymas. Vaikai išmoks išreikšti idėjas įgarsindami jas, eskizuodami ir išreikšdami medžiagoje: stikle, molyje, spalvoje, šilke ir kitose medžiagose. Būrelio lankytojai išmoks pjaustyti stiklą, lydyti, glazūruoti, derinti įvairias kūrybines medžiagas tarpusavyje ir užbaigti savo kūrinį į kokybišką ir vertingą objektą. Daugiau informacijos tel. 868996215
Spalvoto stiklo laboratorija 120201065 VšĮ "STIKLO NAMAI" Kiekvieno užsiėmimo metu jaunieji kūrėjai išmėgins naują kūrybos techniką, pradžioje vyks temos aptarimas, eskizavimas ir galiausiai išpildymas medžiagoje. Užsiėmimo metu sieksime, kad moksleivis kokybiškai atliktų sumanymą ir kūrinį pabaigtų, jei ne per vieną užsiėmimą, tai per sekantį. Per metus du kartus vyks būrelio metu sukurtų kūrinių parodos - gruodžio mėn. ir birželio mėn. Kūrinius jaunieji kūrėjai nešis namo. Daugiau informacijos tel. 868996215
Spalvoto stiklo mozaikos 120201066 VšĮ "STIKLO NAMAI" Per būrelį kiekvieną kartą vyks naujų menininkų ir temų aptarimas. Vėliau eskizavimas popieriuje ir tik po to išpildymas medžiagoje : tapant, piešiant, lipdant, klijuojant, komponuojant ar liejant stiklus. Per užsiėmimą bus skatinama, kad moksleivis kokybiškai pabaigtų savo mano kūrinį, kurį vėliau galės demonstruoti parodoje ar nešantis namo ir džiuginant savo šeimą. Daugiau informacijos tel. 868996215
Mokausi būti vairuotoju 120900111 Uždaroji akcinė bendrovė "ARV-Auto" Užtikrinti kiekvienam vaikui jo amžių, interesus ir gebėjimus atitinkančias ugdymo sąlygas, padėti įgyti jo, kaip eismo dalyvio, ypatingai kaip būsimo transporto priemonių vairuotojo (taip pat pėsčiojo bei keleivio), saugaus ir atsakingo elgesio kompetenciją, suteikiant žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų sėkmingai dalyvauti viešajame eisme. Programa skirta 9–12 (I–IV gimnazijos) klasėms

Daugiau informacijos

Tel. +37063131110

Karatė kiokušin – pradinio fizinio, techninio, psichologinio pajėgumo ugdymas 120503457 Kauno karate kiokušin klubas "SHODAN" Programa apima 1-4 klasių moksleivius. Programa specializuosis į pradinį fizinio pajėgumo komponentų (greitumas, ištvermė,vikrumas,jėga, koordinacija, pusiausvyra,lankstumas) bei karatė technikos pradinių žinių,žmogiškųjų vertybių ugdymą per treniruočių procesą. Savęs pažininimas ir ugdymas yra nuolatinis bei neišsemiamas procesas. Nuoseklus savęs fizinis ir dvasinis ugdymas, akcentuojant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo svarbą, bei atkreipiant dėmesį ir ugdant vaiką psichologiškai yra ypač aktualus šiuolaikinėje visuomenėje. Kurioje vaikai vis labiau tampa sėslūs, neaktyvūs, priklausomi nuo kompiuterio, bei nebandantys išssikelti sau tikslus ir jų siekti, bei psichologiškai pažeidžiami.

Daugiau informacijos

Tel. +37060027030

Karatė kiokušin – fizinio, techninio, psichologinio pajėgumo meistriškumo ugdymas 120503458 Kauno karate kiokušin klubas "SHODAN" Programa apima 5-8 klasių moksleivius. Programa specializuosis į fizinį ir techninį meistriškumo ugdymą fizinio pajėgumo komponentų bei žmogiškųjų vertybių ir savybių per treniruočių procesą.

Daugiau informacijos

Tel.+37060027030

Kūrybinės dirbtuvės 120201191 Džiuginta Žvingilienė Programa skirta 5-8 klasių mokiniams ugdyti asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais meninių technologijų srityje. Kūrybinėje erdvėje mokiniai, atsižvelgiant į jų amžių ir suvokimą, yra supažindinami su pagrindiniais dailės kalbos elementais, sąvokomis, technikomis bei įvairiomis technologijomis per individualią ir kolektyvinę kūrybą. Mažesnieji žaidimo forma atranda dailės technikų įvairovę, vyresnieji įgauna gilesnių profesinių žinių ir įgūdžių. Lankys parodas, muziejus.

Daugiau informacijos

Tel. +37061024362

Kazlų Rūdos savivaldybės finansuojamų NVŠ programų viešinimas:
 

1. Stiklo namai: facebook.com/stiklonamai, facebook.com/sandra.atkociute

2. Šauliai: facebook.com/suvalkijos4rinktine, facebook.com/silosauliai, facebook.com/people/Pluti%C5%A1ki%C5%B3-Gimnazija/100035078515339

3. ARV-auto "Mokausi būti vairuotoju": arv-auto.lt/saugaus-elgesio-kelyje-kompetenciju-ugdymas-mokiniams

4. Mūsų "Robotikos akademija" programų viešinimo šaltiniai: bureliai.robotikosakademija.lt, instagram.com/robotikosakademija, facebook.com/RobotikosAkademija

5. „Vilkų nuotykiai” viešinami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos internetiniame puslapyje:

kaziogriniausgimnazija.lt/pradine/2024-01/minint-lietuvos-laisves-gyneju-diena-jurgio-dovydaicio-jaunesnieji-skautai-su-vadovemis-gina-ir-vaida-dalyvavo-sausio-13-osios-minejime

6. “Skautiškos ekspedicijos”, “KELIAS” viešinama FB grupėje Kazio Griniaus draugovės patyrę skautai: facebook.com/groups/722078108329889

7. LISPA: mokyklalispa.lt/programos/programa-startas, facebook.com/mokyklalispa

8. JG viešinimas: facebook.com/profile.php?id=100063489945659, jgsudija.wixsite.com/justinazemaityte-1

9. Šokių efektas: Visi vaikų pasiekimai, festivaliai ir konkursai viešinami socialiniame tinkle "facebook" asmeniniame profilyje:, facebook.com/nerijus.kimbirauskas

Bei šokių klubo "Efektas" puslapyje: facebook.com/sokiu.efektas

10. SHODAN: shodan.lt/lt/shodanlt-naujienos

11. "Kūrybinių dirbtuvių" viešinimo svetaines: krsaules.lt, facebook.com/kazlurudos.saules.mokykla