Pradžia
lt
en

Neformalusis vaikų švietimas

Kviečiame rinktis Kazlų Rūdos savivaldybėje akredituotas Neformaliojo vaikų švietimo programas

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2021-01-25 sprendimu Nr. TS-4 patvirtino naują Kazlų Rūdos savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AT-698, 2021-01-14 įsakymu Nr. AT-18, ir 2021-01-27 įsakymu AT-41 akredituotos Neformaliojo vaikų švietimo (toliau tekste – NVŠ) programos.

NVŠ lėšų suma vienam vaikui 15 Eur per mėnesį. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta neformaliojo vaikų švietimo  programa,  kuriai  NVŠ lėšas skiria savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Neformaliojo vaikų švietimo programos, akredituotos Kazlų Rūdos savivaldybėje:

Eil. Nr.

Programos teikėjas

Programos pavadinimas, programos kodas NŠPR registre

Programos aprašymas

1.

Lietuvos šaulių sąjunga

Kazlų Rūdos šilo jaunieji šauliai,
121500457

Užsiėmimai vyks Vytauto g. 27, Kazlų Rūda, Mokyklos g. 4, Plutiškės.

Jaunieji šauliai mokomi spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Moksleiviai sužino apie LŠS bei kitų statutinių organizacijų veiklą, jų tikslus, skatina siekti žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių ugdymo pakopose, tuo pačiu vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe. Jaunieji šauliai įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio uniformą ir taisyklingai žygiuoti, saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmens higienos laikymusi lauko sąlygomis. Jaunimas dalyvauja pažintiniuose ir patriotiniuose žygiuose, valstybinėse šventėse.

Daugiau informacijos Kazlų Rūdoje tel. 8 698 49533, Plutiškėse tel. 8 611 47039.

2.

Lietuvos skautija

Skautauk, patirk, atrask (Kazlų Rūdos sav.), 121500424

Užsiėmimai vyks Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda, Maironio 28A, Kazlų Rūda

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika, veikla bendruomenėse). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21) m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, svarsto įvairiausias veiklas, pasirenka jiems aktualią temą, planuoja įgyvendinimą, vykdo numatytas veiklas, praktiškai išbando ir stiprina įgūdžius, reikalingus žygiuose, stovyklose, aptaria rezultatus ir asmenines įgytas patirtis. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines bei konstravimo (pionierijos) užduotis, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

Daugiau informacijos tel. 8 656 31723

3.

Kazlų Rūdos muzikos klubas

Groju „Atžalyne“,
 120101502

Užsiėmimai vyks Maironio g. 28A, Kazlų Rūda.

Kazlų Rūdos orkestro „Atžalynas“ veikloje dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugusieji. Vaikai pradeda mokytis nuo 6 m. ir muzikinę veiklą gali tęsti neribotą laiką. Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, norintiems išmokti groti pučiamųjų instrumentų orkestruose naudojamu instrumentu (pradedantieji) arba tobulinti savo gebėjimus groti konkrečiu instrumentu (pažengusieji). Programa prisidės prie vaikų vaizduotės, laisvo meninio mąstymo, kūrybiškumo lavinimo, skatins domėjimąsi muzika. Tai puiki galimybė jaunam žmogui išmokti prasmingai leisti savo laisvalaikį, dirbti komandoje, mokytis disciplinos, atsakomybės, ugdyti pasitikėjimą savimi. Muzikavimas pučiamųjų orkestre – kolektyvinė veikla, nukreipta į bendro rezultato siekimą. Muzikuojant kolektyve dėl žanrų ypatumų yra pakankamai erdvės pasireikšti ir individualiam meistriškumui bei gebėjimams.

Daugiau informacijos tel. 8 652 73334

4.

VšĮ „Stiklo namai“

Spalvoti džiaugsmai, 120200822

Užsiėmimai vyks Maironio g. 28A, Kazlų Rūda.

Programa skirta vaikams nuo 6 metų. Dalyvaujant programos veikloje lavinamas estetinis skonis, vaikai susipažįsta su stiklo ir kitomis meno technologijomis; mokosi kurti įvairius meno kūrinius panaudojant įvairias technikas; ugdomas kruopštumas ir atidumas; vaikai turi galimybę dalyvauti ir patys organizuoti savo sukurtų darbelių parodas.

Daugiau informacijos tel. 8 689 96215

5.

Daiva Žuvaitienė (laisvasis mokytojas)

„Kurk ir Burk“,
120200842

Užsiėmimai vyks Jankų pagrindinėje mokykloje, Mokyklos g. 3, Jankai

Programa skirta visų amžiaus grupių moksleiviams. Vaikai supažindinami su meninės raiškos priemonėmis, mokomi dirbti komandoje ir savarankiškai. Užsiėmimų metu kuriami medeliai iš perdirbtų kasdienio vartojimo medžiagų, vitražai, gyvų ir sausų augalų kompozicijos kalėdinės dekoracijos, mandalos. Kuriant naudojamos grotažo ir frotažo technikos, bus kuriamos modelininkes lėles. Užsiėmimas meninė veikla lavins  vaikų kūrybiškumą, originalų mąstymą ir estetikos pajautimą. Vaikai bus skatinami bendrauti, vystys toleranciją ir pagarbą skirtingam požiūriui, mokysis užbaigti pradėtą darbą, lavins kantrybę.

Daugiau informacijos tel. 8 867 590139

6.

Kazlų Rūdos sporto centras

Šiuolaikiniai šokiai, 120502406

Užsiėmimai vyks Šilo g.10, Bagotoji.

Programa skirta vaikams, kurie nori pažinti šokio meną, domisi šokio istorija bei šiuolaikinių šokių tendencijomis. Ugdytiniams  bus diegiamos komunikacinės (pagarbaus bendravimo su vienminčiais ir kitaminčiais) kompetencijos. Įgyvendinant programą bus tenkinamas vaikų natūralus poreikis judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, tenkinami saviraiškos poreikiai. Užsiėmimų metu bus ugdoma taisyklinga laikysena, kūno tvirtumas, judesių laisvumas ir koordinacija, saviraiška. Jie atsiskleis kūrybiškai, dalyvaus įstaigos ir savivaldybės renginiuose.

Daugiau informacijos tel. 8 618 68397

7.

VšĮ „JG studija“

JG studijos sportinių šokių programa,
120301143

Užsiėmimai vyks  K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, Maironio g. 28A, Kazlų Rūda.

JG studijos sportinių šokių programa skirta turintiems įvairią  šokio patirtį mokyklinio amžiaus vaikams. Atitinka įvairius šokio polinkius turinčių mokinių interesus. Vaikas tobulins ir gaus naujų žinių sportinių šokių įvairaus sudėtingumo Lotynų Amerikos ir standartinių – klasikinių šokių choreografiniuose junginiuose. Patobulins šiuolaikinio šokio pagrindus. Šokdami mokiniai  lavins koordinaciją, lankstumą, kūrybiškumą, muzikalumą, mokysis taisyklingos laikysenos, susipažins su sveikos gyvensenos pagrindais, gerins savo fizinę formą. Visus gebėjimus mokysis pritaikyti ne tik šokių aikštelėje, bet ir kitose gyvenimiškose  srityse. Didelis dėmesys skiriamas vaiko saviraiškai ir jos ugdymui. Mokiniai skatinami dalyvauti konkursuose, koncertuose, šventėse. Programa sėkmingai taikoma mokant ir  kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos tel. 8 682 92194

8.

Nerijus Kimbirauskas (laisvasis mokytojas)

„Šokio revoliucija“, 120301056

Užsiėmimai planuojami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje

Programa sudaryta siekiant skatinti kultūrinį ir meninį išprusimą, suteikiant aukščiausios kokybės ir kvalifikacijos švietimo paslaugas. Ugdymas vyksta pagal Lietuvos sportinių šokių federacijos (LSŠF) mokymo programas, jas sistemingai plečiant gebėjimų, įgūdžių ir žinių gerinimui. Sportinių šokių užsiėmimai klasifikuojami pagal mokinių amžiaus grupes ir patirtį, kad būtų atskleisti visi šokėjų gebėjimai. Veikla: kūrybinės improvizacijos pobūdžio užduotys, pasilinksminimo šokiai ir žaidimai, lavinantys ritmo pojūtį. Stuburo pratimų, raumenų bei taisyklingos laikysenos stiprinimas. Standartiniai bei lotynų Amerikos šokiai pagal LSŠF „studentteacher“ programą. Užsiėmimų metu įvairaus amžiaus ir patirties vaikai rengiami kaip stiprūs, techniški šokėjai bei laisvi, drąsūs, mylintys šokį atlikėjai. Lavinama koordinacija, lankstumas, muzikinė klausa artistiškumas, grakštumas, elegantiškumas. Per metus šokėjai dalyvauja mažiausiai dviejuose šokių konkursuose, šventėse-varžybose.

Daugiau informacijos tel. 8 648 18394

9.

VšĮ Šokių studija „Imperium“

Gatvės šokiai,
120301057

Užsiėmimai vyks Maironio g. 28A, Kazlų Rūda; Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda

Programa skirta visų amžiaus grupių moksleiviams, kadangi tai savęs kaip asmenybės išraiška šokio pagalba. Gatvės šokiai – meninės veiklos išraiška, kai ugdomi vaiko meniniai gebėjimai, plėtojami emociniai ir mąstymo procesai. Ši veikla ugdo pasitikėjimą savimi, stiprina bendravimo įgūdžius, discipliną ir atsakomybę, taip pat skatina būti aktyviu visuomenės nariu, valstybės piliečiu. Užsiėmimų metu ugdytiniai ne tik mokomi naujų šokio judesių, tačiau yra ugdoma ir kūrybinė iniciatyva bei saviraiška, kuomet kuriame naujas choreografijas šokių pasirodymams. Treniruotėje taikoma komunikacinė šokio gebėjimų ugdymo kryptis, kuomet vaikai gali būti šokėjais ir kūrėjais, stebėtojais ir vertintojais. Gatvės šokiai suteikia galimybę vaikams improvizuoti, atsiskleisti, kas yra labai svarbu mokyklinio amžiaus vaikų vystymuisi. Ši visuma ateityje suteiks motyvacijos tobulėti, pilnavertiškumo jausmą visuomenėje bei lengvesnę integraciją.

Daugiau informacijos tel. 8 658 99908

10.

VšĮ „CodeAcademyKids“

„Virtuali programavimo klasė Kazlų Rūdoje“,
121000639

Užsiėmimai vyksta skaitmeninėje erdvėje, moksleiviai jungiasi per Zoom.

Programa skirta visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams (1–12 klasės). Moksleiviai mokosi grupėse nuotoliniu būdu, iš anksto pasirinktu užsiėmimo laiku. Užduočių sudėtingumas priklauso nuo kiekvienos grupės lygio. Moksleiviai mokosi plačiausiai naudoji kalbų (HTML, CSS, JavaScript, C#) kurdami animacijas, internetines svetaines, kompiuterinius žaidimus, daro interaktyvias skaidres ir programuoja mobilias aplikacijas.

Daugiau informacijos tel. 8 683 33630

11.

VšĮ „Lispa“

IT startas Kazlų Rūdoje, 121000594

Užsiėmimai planuojami M. Valančiaus  g. 1, Kazlų Rūda.

Programa skirta 1–8 klasių mergaitėms ir berniukams.
 
Darbo personaliniu kompiuteriu pradmenys (Windows aplinka; Braižymo įrankiai, lentelės;MS Office programos); Maketavimo pradmenys (Adobe Photoshop ir GIMP programos); 3D projektavimas su Sketchup programa; Interneto svetainių kūrimo pradmenys (Susipažinimas su tinklalapių kūrimu; internetinių svetainių turinys ir jo išdėstymas); Baigiamojo darbo ruošimas ir pristatymas.

Daugiau informacijos tel. 8 629 36223

 


2020 M. II Pusmetis

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-14 įsakymu Nr. AT-14 ir 2020-09-14 įsakymu Nr. AT-497 akredituotos Neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios atitinka reikalavimus, gali būti įgyvendinamos Kazlų Rūdos savivaldybėje ir pretenduoti į tikslines NVŠ lėšas.

Neformaliojo vaikų švietimo programos, akredituotos Kazlų Rūdos savivaldybėje:

Eil. Nr.

Programos teikėjas Programa, programos kodas KTPR registre Programos anotacija

1.

Lietuvos šaulių sąjunga Kazlų Rūdos krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa, 121500179

Užsiėmimai vyks Vytauto g. 27, Kazlų Rūda; Mokyklos g. 4, Plutiškės.

  Jaunuolis, dalyvaudamas šiame kurse, įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta taisyklingai žygiuoti, dėvėti uniformą, saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimas ruošiantis žygiui, orientavimusi vietovėje ir asmens higienos laikymusi bei maitinimusi lauko sąlygomis. Taip pat mokoma spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstantį ir propaguojantį jaunimą. Supažindinama su Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės bei kitų statutinių organizacijų veikla, jų tikslais, per jaunimui patrauklią veiklą skatinama siekti aukštesnių pakopų jaunųjų šaulių ugdyme, tuo pačiu vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe.

Daugiau informacijos tel. 8 698 49533.

2.

Lietuvos skautija Skautauk, patirk, atrask (Kazlų Rūdos sav.), 121500424

Užsiėmimai vyks Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda, Maironio 28A, Kazlų Rūda

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika, veikla bendruomenėse). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21) m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, svarsto įvairiausias veiklas, pasirenka jiems aktualią temą, planuoja įgyvendinimą, vykdo numatytas veiklas, praktiškai išbando ir stiprina įgūdžius, reikalingus žygiuose, stovyklose, aptaria rezultatus ir asmenines įgytas patirtis. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines bei konstravimo (pionierijos) užduotis, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

Daugiau informacijos tel. 8 656 31723.

3.

Kazlų Rūdos muzikos klubas

Groju „Atžalyne“,

 120101502

Užsiėmimai vyks Maironio g. 28A, Kazlų Rūda.

Kazlų Rūdos orkestro „Atžalynas“ veikloje dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugusieji. Vaikai pradeda mokytis nuo 6 m. ir muzikinę veiklą gali tęsti neribotą laiką. Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, norintiems išmokti groti pučiamųjų instrumentų orkestruose naudojamu instrumentu (pradedantieji) arba tobulinti savo gebėjimus groti konkrečiu instrumentu (pažengusieji). Programa prisidės prie vaikų vaizduotės, laisvo meninio mąstymo, kūrybiškumo lavinimo, skatins domėjimąsi muzika. Tai puiki galimybė jaunam žmogui išmokti prasmingai leisti savo laisvalaikį, dirbti komandoje, mokytis disciplinos, atsakomybės, ugdyti pasitikėjimą savimi. Muzikavimas pučiamųjų orkestre – kolektyvinė veikla, nukreipta į bendro rezultato siekimą. Muzikuojant kolektyve dėl žanrų ypatumų yra pakankamai erdvės pasireikšti ir individualiam meistriškumui bei gebėjimams.

Daugiau informacijos tel. 8 652 73334.

4.

VšĮ „Stiklo namai“ Spalvoti džiaugsmai, 120200822

Užsiėmimai vyks Maironio g. 28A, Kazlų Rūda.

Programa skirta vaikams nuo 6 metų. Dalyvaujant programos veikloje lavinamas estetinis skonis, vaikai susipažįsta su stiklo ir kitomis meno technologijomis; mokosi kurti įvairius meno kūrinius panaudojant įvairias technikas; ugdomas kruopštumas ir atidumas; vaikai turi galimybę dalyvauti ir patys organizuoti savo sukurtų darbelių parodas.

Daugiau informacijos tel. 8 689 96215.

5. Daiva Žuvaitienė (laisvasis mokytojas) „Kurk ir Burk“, 120200842

Užsiėmimai vyks Jankų pagrindinėje mokykloje, Mokyklos g. 3, Jankai

Programa skirta visų amžiaus grupių moksleiviams. Vaikai supažindinami su meninės raiškos priemonėmis, mokomi dirbti komandoje ir savarankiškai. Užsiėmimų metu kuriami medeliai iš perdirbtų kasdienio vartojimo medžiagų, vitražai, gyvų ir sausų augalų kompozicijos kalėdinės dekoracijos, mandalos. Kuriant naudojamos grotažo ir frotažo technikos, bus kuriamos modelininkes lėles. Užsiėmimas meninė veikla lavins  vaikų kūrybiškumą, originalų mąstymą ir estetikos pajautimą. Vaikai bus skatinami bendrauti, vystys toleranciją ir pagarbą skirtingam požiūriui, mokysis užbaigti pradėtą darbą, lavins kantrybę.

Daugiau informacijos tel. 8 867 590139

6. Kazlų Rūdos sporto centras Neformaliojo vaikų švietimo programa "Šokių studija", 120500799

Užsiėmimai vyks Šilo g.10, Bagotoji.

Programa skirta vaikams, kurie nori pažinti šokio meną, ugdydami kultūrines (šokio kaip meno pažinimo, domėjimosi savos kultūros šokio paveldu bei šiuolaikiniais šokio reiškiniais) bei socialines (pagarbaus bendravimo su vienminčiais ir kitaminčiais, tolerancijos) kompetencijas. Įgyvendinant programą bus tenkinami vaikų natūralus poreikis judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, tenkinami saviraiškos poreikiai. Užsiėmimų metu bus ugdoma taisyklinga laikysena, kūno stiprumas, judesių laisvumas ir koordinavimas, ugdytiniai šokiu išreikš save ir atsiskleis kūrybiškai, dalyvaus vietos ir savivaldybės renginiuose.

Daugiau informacijos tel. 8 618 68397.

7.

Justina Gaučienė (laisvasis mokytojas) Sportiniai pramoginiai šokiai pradedantiesiems, 120301003

Užsiėmimai vyks  K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, Maironio g. 28A, Kazlų Rūda.

Sportinių šokių programa pritaikyta mokiniams, neturintiems  patirties ar turintiems nedidelę šokio patirtį, atitinka įvairius šokio polinkius turinčių mokinių interesus. Programa  suteikia mokiniams galimybę išbandyti save naujoje veikloje. Vaikai susipažins su sportinių pramoginių šokių  (lėto valso, tango, lėto fokstroto, vienos valso, kvikstepo, sambos, ča – ča – ča, rumbos, pasadoblio, džiaivo, salsos)  pagrindiniais žingsniais ir jų deriniais. Šokdami mokiniai  lavins koordinaciją, lankstumą, fizinę formą, kūrybiškumą, muzikalumą, mokysis taisyklingos laikysenos. Visus gebėjimus mokysis pritaikyti ne tik šokių aikštelėje, bet ir kitose srityse. Programa lengvai pritaikoma specialius poreikius turintiems vaikams.

Daugiau informacijos tel. 8 682 92194.

8. Justina Gaučienė (laisvasis mokytojas) Sportiniai pramoginiai šokiai pažengusiems, 120301004

Užsiėmimai vyks  K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda.

Sportinių pramoginių šokių programa pažengusiems pritaikyta mokiniams, turintiems šokio patirtį, ir atitinka įvairius šokio polinkius turinčių mokinių interesus. Mokiniai skatinami aktyviai dalyvauti varžybose ir konkursuose, siekti rezultatų, dalyvauti pasirodymuose ir šventėse. Vaikai tobulins ir gaus naujų žinių sportinių šokių ( lėto valso, tango, lėto fokstroto, vienos valso, kvikstepo, sambos, čia – čia – čia, rumbos, pasadoblio, džiaivo, salsos) sudėtingesniuose choreografiniuose junginiuose. Taip pat save lavins šiuolaikinio šokio srityje. Šokdami mokiniai lavins koordinaciją, lankstumą, fizinę formą, kūrybiškumą, muzikalumą, mokinsis taisyklingos laikysenos, varžybinio užsispyrimo. Visus gebėjimus mokinsis pritaikyti ne tik šokių aikštelėje, bet ir kitose srityse.

Daugiau informacijos tel. 8 682 92194.

9. Nerijus Kimbirauskas (laisvasis mokytojas) „Šokio revoliucija“, 120301056

Užsiėmimai planuojami Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje

Programa sudaryta siekiant skatinti kultūrinį ir meninį išprusimą, suteikiant aukščiausios kokybės ir kvalifikacijos švietimo paslaugas. Ugdymas vyksta pagal Lietuvos sportinių šokių federacijos (LSŠF) mokymo programas, jas sistemingai plečiant gebėjimų, įgūdžių ir žinių gerinimui. Sportinių šokių užsiėmimai klasifikuojami pagal mokinių amžiaus grupes ir patirtį, kad būtų atskleisti visi šokėjų gebėjimai. Veikla: kūrybinės improvizacijos pobūdžio užduotys, pasilinksminimo šokiai ir žaidimai, lavinantys ritmo pojūtį. Stuburo pratimų, raumenų bei taisyklingos laikysenos stiprinimas. Standartiniai bei lotynų Amerikos šokiai pagal LSŠF „student teacher“ programą. Užsiėmimų metu įvairaus amžiaus ir patirties vaikai rengiami kaip stiprūs, techniški šokėjai bei laisvi, drąsūs, mylintys šokį atlikėjai. Lavinama koordinacija, lankstumas, muzikinė klausa artistiškumas, grakštumas, elegantiškumas. Per metus šokėjai dalyvauja mažiausiai dviejuose šokių konkursuose, šventėse-varžybose.

Daugiau informacijos tel. 8 648 18394

10. VšĮ Šokių studija „Imperium“ Gatvės šokiai, 120301057

Užsiėmimai vyks Maironio g. 28A, Kazlų Rūda; Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda

Programa skirta visų amžiaus grupių moksleiviams, kadangi tai savęs kaip asmenybės išraiška šokio pagalba. Gatvės šokiai – meninės veiklos išraiška, kai ugdomi vaiko meniniai gebėjimai, plėtojami emociniai ir mąstymo procesai. Ši veikla ugdo pasitikėjimą savimi, stiprina bendravimo įgūdžius, discipliną ir atsakomybę, taip pat skatina būti aktyviu visuomenės nariu, valstybės piliečiu. Užsiėmimų metu ugdytiniai ne tik mokomi naujų šokio judesių, tačiau yra ugdoma ir kūrybinė iniciatyva bei saviraiška, kuomet kuriame naujas choreografijas šokių pasirodymams. Treniruotėje taikoma komunikacinė šokio gebėjimų ugdymo kryptis, kuomet vaikai gali būti šokėjais ir kūrėjais, stebėtojais ir vertintojais. Gatvės šokiai suteikia galimybę vaikams improvizuoti, atsiskleisti, kas yra labai svarbu mokyklinio amžiaus vaikų vystymuisi. Ši visuma ateityje suteiks motyvacijos tobulėti, pilnavertiškumo jausmą visuomenėje bei lengvesnę integraciją.

Daugiau informacijos tel. 8 658 99908.

11. VšĮ „Code Academy Kids“ „Virtuali programavimo klasė Kazlų Rūdoje“, 121000639

Užsiėmimai vyksta skaitmeninėje erdvėje, moksleiviai jungiasi per Zoom.

Programa skirta visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams (1–12 klasės). Moksleiviai mokosi grupėse nuotoliniu būdu, iš anksto pasirinktu užsiėmimo laiku. Užduočių sudėtingumas priklauso nuo kiekvienos grupės lygio. Moksleiviai mokosi plačiausiai naudoji kalbų (HTML, CSS, JavaScript, C#) kurdami animacijas, internetines svetaines, kompiuterinius žaidimus, daro interaktyvias skaidres ir programuoja mobilias aplikacijas.

Daugiau informacijos tel. 8 622 70147

12. VšĮ „Lispa“ IT startas Kazlų Rūdoje, 121000594

Užsiėmimai planuojami Vytauto g. 21, Kazlų Rūda.

Programa skirta 1–8 klasių mergaitėms ir berniukams.
Darbo personaliniu kompiuteriu pradmenys (Windows aplinka; Braižymo įrankiai, lentelės; MS Office programos); Maketavimo pradmenys (Adobe Photoshop ir GIMP programos); 3D projektavimas su Sketchup programa; Interneto svetainių kūrimo pradmenys (Susipažinimas su tinklalapių kūrimu; internetinių svetainių turinys ir jo išdėstymas); Baigiamojo darbo ruošimas ir pristatymas.

Daugiau informacijos tel. 8 629 36223