Pradžia
lt
en

Informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

Patirtis rodo, kad pasaulio gyvenimo realijos keičiasi.  Praktikai pastebi, kad esama neatitikties tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių, ugdymo turinys perkrautas, neužtikrina socialinio teisingumo, nėra efektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas, trūksta lankstumo. Mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių grupių: privačios mokyklos / valstybinės, savivaldybių mokyklos; miestas / kaimas; merginos / vaikinai; mokiniai iš palankios/nepalankios socialinės aplinkos. Todėl vaikams norima pasiūlyti šiuolaikines realijas atitinkančias ugdymo programas, formuoti tas jaunosios kartos kompetencijas, kurių reikia dvidešimt pirmame amžiuje. Numatytas atnaujinti ugdymo turinys ne integracijos, o įtraukiojo į ugdymo procesą principu, kad vaikai būtų matomi su jų poreikiais, gebėjimais, kad švietimas taptų lankstesniu.  

UTA – atnaujintas ugdymo turinys. Nuo 2023 m.  atnaujintos programos  bus pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9  ir III gimnazijos klasėse, o likusiose klasėse – nuo 2024 m.

Kazlų Rūdos savivaldybės UTA planas (docx)

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?

  1. Neatitiktis tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių.
  2. Ugdymo turinys neužtikrina socialinio teisingumo.
  3. Perkrautas turinys.
  4. Neefektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas (trūksta lankstumo).

Naudingos nuorodos

PROJEKTO „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ VEIKLA „METODINĖS PAGALBOS MOKYKLOMS, ĮGYVENDINANČIOMS ATNAUJINTO UGDYMO TURINĮ TEIKIMAS“

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS