Pradžia
lt
en

Gyvulininkystė

Teisės aktai
 

Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklės 

Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 m. skyrimo taisyklės

Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklės

Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už ėriavedes mokėjimo taisyklės

Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės 

Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės

Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašas

Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodika

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklės 

2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklės

2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės

Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo
įvertinimas ir atlyginimas
 

Priemonė skirta suteikti valstybės pagalbą gyvūnų savininkams, patyrusiems nuostolius, už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) taikytų apribojimų ir draudimų, sunkumų, įsigyjant naujų galvijų.

Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi nuosavybės teisę į galvijus, priverstinai paskerstus naikinant užkrečiamąsias ligas ir kurie verčiasi pirmine žemės ūkio gamyba. Juridiniai asmenys turi atitikti reikalavimus, keliamus mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Teikiamos paramos dydis. Galvijų savininkui 100 procentų atlyginami nuostoliai, jei galvijų savininkas, vykdydamas VMVT nurodymus, ėmėsi priemonių, kad užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinys jam nuosavybės teise priklausančioje galvijų bandoje būtų sunaikintas, ši užkrečiamoji liga neišplistų, ir įvykdė VMVT nurodymą paskersti galvijus. Nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažintas žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės pagalbai skirtas lėšas.

Atsakingi asmenys
PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ El. PAŠTAS KABINETO Nr. TELEFONAS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Vyriausioji specialistė Rita Jankauskienė rita.jankauskiene@kazluruda.lt  7 8-343-95188
Vyriausioji specialistė Vilma Kazlienė vilma.kazliene@kazluruda.lt  7 8-343-95188

ANTANAVO SENIŪNIJA

Vyresn. specialistė Virginija Zigmantaitė virginija.zigmantaite@kazluruda.lt - 8-343-90413 

JANKŲ SENIŪNIJA

Vyresn. specialistė Kristina Bakienė kristina.bakiene@kazluruda.lt - 8-343-41630
KAZLŲ RŪDOS IR PLUTIŠKIŲ SENIŪNIJA
Vyresn. specialistė Aistė Pauliukoniėnė aiste.pauliukoniene@kazluruda.lt 6

8-343-95188,
8-343-99203​