Pradžia
lt
en

Pasėlių ir gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

Svarbi informacija pareiškėjams
 

Parama gali pasinaudoti ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše (ligų sąrašas), dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma kompensuoti iki 65 proc., neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

Pagal valstybės biudžetą kompensuojama iki 50 proc. draudimo įmokų. Draudžiamos rizikos – audra, liūtis, kruša ir iššalimas (iššalimas – kai draudžiama, nuo mažesnių kaip 30 proc. produkcijos nuostolių).

Pagal Europos sąjungos biudžetą kompensuojama iki 65 proc. draudimo įmokų. Draudžiamos rizikos – iššalimas, stichinė sausra.

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma kompensuoti iki 65 proc., neviršijant kompensuojamų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis.

Paramos paraiška pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu

Teisės aktai