Pradžia
lt
en

Kaip pasirengti branduolinei avarijai ir ką daryti jai įvykus?

Mūsų šalyje vis dar kelia pavojų Ignalinos atominė elektrinė, kuri nors ir neveikia, bet reaktoriuje yra branduolinio kuro bei joje saugomas panaudotas branduolinis kuras. Taip pat pavojų kelia ir kitų valstybių atominės elektrinės, kurios gali turėti įtakos mūsų šalies teritorijos užterštumui radioaktyviosiomis medžiagomis. Ką daryti, jeigu įvyktų avarija atominėje elektrinėje ir dulkės su radioaktyviosiomis medžiagomis pakilę į orą slinktų link mūsų gyvenamos teritorijos?

Likti uždarose patalpose.

Išjungti vėdinimo sistemas, uždaryti langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždengti vėdinimo angas, patikrinti ar nėra plyšių, užsandarinti būsto langus ir duris. Be būtino reikalo neiti į lauką. Jei name yra rūsys –  slėptis jame.

Jei esate lauke – eiti į vidų.

Jei prireiktų išeiti – saugoti kvėpavimo takus: užsidengti veidą vienkartine kauke, nosine ar rankšluosčiu. Jei turite, lauke dėvėti dujokaukę ar respiratorių. Suvaryti netoli esančius gyvulius ir naminius gyvūnus į tvartus, uždaryti šiltnamius, uždengti šulinius.

Grįžus iš lauko nusiprausti po dušu, apsirengti švariais drabužiais, o užterštus sudėti į polietileninį maišą ir išnešti iš gyvenamųjų patalpų. Ruoštis galimam evakavimui.

Nepasiduoti panikai, perspėti artimuosius, kaimynus. Būti įsijungus Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą, per kurią bus transliuojami svarbiausi pranešimai. Laukti tolesnių nurodymų

Daugiau informacijos apie pasirengimą branduolinei avarijai ar kitoms nelaimėms galite rasti internetinėje svetainėje, adresu: http://www.lt72.lt/  - Lietuvos pasiruošimo ekstremalioms situacijoms svetainė.