Pradžia
lt
en

Jankų seniūnija

Seniūnijos adresas: LT-71253 Jankų kaimas, Mokyklos g. 6, Kazlų Rūdos savivaldybė,
Tel./faks.
 (8 343) 41 630

Jankų seniūnijos 2024 metų veiklos planas 

Pasak kraštotyrininko J.Gūžio, pirmieji Jankų kaimai minimi 1701–1702 m. Vilkijos girios inventoriuose, deja, neišlikusiuose iki šių dienų. Pagal juos buvo sudaryti 1715–1716 m. Vilkijos girios inventoriai, kuriose minimi Jankų krašto kaimai: Slabotka (Jankai), Karčrūdė, Pilypai, Sarapinai ir kiti.
Vietoje Slabodos pavadinimo apie 1830 m. atsirado Janki, kuris vėliau virto į pavadinimą Jankai. Pavadinimo kilmė neaiški.
1900–1904 m. Jankuose buvo pastatytas administracinis valsčiaus pastatas. Nuo tada Tamošbūdžio valsčiaus raštinė buvo ne Karčrūdėje, o Jankuose. Oficialiai Jankų valsčius pripažintas 1918 m. lapkričio 25 d.

TERITORIJA IR GYVENTOJAI
Jankų seniūnija yra antra iš Kazlų Rūdos savivaldybei priklausančių seniūnijų pagal ploto ir gyventojų skaičiaus dydį. Jankų seniūnija užima 16949 ha plotą. Gyvena 1208 gyventojų. Didžiąją dalį užima miškai. Seniūnijos centras – Jankai. Jankų kaime gyvena 386 žmonės. Iš viso Jankuose yra 46 kaimai. Atitinkamai pagal kaimus seniūnija suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Jankų, Katinų, Būdos, Degučių, Karčrūdės ir Sarapinų. Per seniūnijos teritoriją teka Novos, Višakio, Šilupės, Noreikupės upeliai.

VERSLAS
Nors seniūnijos didžiąją dalį užima miškai, didžioji darbingo amžiaus žmonių verčiasi tradicine žemdirbyste – augalininkyste ir gyvulininkyste. Lengvesnėse žemėse keletas ūkininkų augina žilvičius ir užsiima pirminiu jų apdirbimu. Devyni ūkiai seniūnijoje gamina ekologišką produkciją. Seniūnijoje yra keletas smulkių lentpjūvių, autoserviso įmonė, kurioje atliekamas lengvųjų automobilių smulkus remontas. Yra trys parduotuvės.

ŠVIETIMAS, SOCIALINĖS PASLAUGOS IR LAISVALAIKIS
Jankuose yra pagrindinė mokykla su pradinių klasių skyriumi. Seniūnijos patalpose įsikūręs vaikų dienos centras „Gelbėkit vaikus“ .
Turime dvi veikiančias bibliotekas Būdos ir Jankų kaimuose.
Laisvalaikio praleidimui seniūnijoje yra Būdos kultūros namai ir Jankų bendruomenės salė, kur kultūros darbuotojai organizuoja šventes ir laisvalaikio užimtumo priemones. Jaunimui ir sporto entuziastams yra sunkiau, nes sportuoti turi galimybę tik vasarą mokyklos stadione.

BENDRUOMENĖS
Jankų seniūnijoje veikia dvi įregistruotos kaimo bendruomenės, savo veikla apimančios didesnią dalį visos seniūnijos. Tai Būdos ir Jankų kaimo bendruomenės. Bendruomenės sėkmingai įgyvendina ne vieną projektą, taip pritraukia lėšų į kaimą iš įvairių paramos fondų.

SVEIKATOS APSAUGA
Jankų seniūnijos gyventojų sveikata rūpinasi Vilijos Kazlienės įmonė „Jūsų sveikata“.

JANKŲ ŽYMIEJI KRAŠTIEČIAI
Viktoras Ašmenskas – lakūnas, aukštojo pilotažo federacijos, parašiutų, sporto federacijos pirmininkas. Gimė 1912 m. Jankų seniūnijoje Viliūšių kaime.
Valentinas Gustainis – žurnalistas, politikas, memuarų autorius. Gimė 1896 m. Vinkšnupių kaime. Mirė 1971 m.
Birutė Lenktytė-Masiliauskienė – poetė, pedagogė, žurnalistė. Gimė 1971 m. Pašilupių kaime.
Arvydas Malonaitis – istorikas, pedagogas, archeologas. Gimė 1958 m. Jankuose.
Veronika Masaitienė – mokytoja, poetė. Gimė 1928 m., mirė 1986 m.
Antanas Mockaitis (slapyvardis Senis Ubagas) – lietuvybės žadintojas, knygnešys. Gimė 1845 m. Jankuose. Mirė 1928 m.
Bronius Paukštys – gimė 1897 m. Kurynės kaime – kunigas, saliezietis, vienas pirmųjų Jankų ( Dambavos) mokytojų. Mirė 1966 m.
Juozas Paukštys – gimė 1904 m. Kurynės kaime – pedagogas, filosofas, už žydų gelbėjimą apdovanotas Pasaulio teisuolio medaliu.
Antanas Šilingas – kunigas, religinių knygų autorius. Gimė 1900 m. Vinkšnupių kaime. Mirė 1968 m.
Vaclovas Trepėnaitis – miškininkas, žurnalo „Mūsų girios“ vyriausiasis redaktorius. Gimė 1951 m. Jankuose.
Viktoras Valaitis – poetas. Gimė 1916 m. Laukiniškės kaime. Mirė 1943 m.
Valentinas Ruzgys – tautodailininkas, tapytojas ir fotografas. Gimė 1920 m., mirė 1998 m.
Eglė Kurcikevičienė – tautodailininkė, keramikė, gimė 1970 m.. Gyvena Sasnavos kaime. Jau dvidešimt metų dirba su moliu. Lipdo skulptūras, įvairius dirbinius, braižo liaudies raštus. Nuo 2002 m. dalyvauja tautodailininkų pleneruose, respublikinėse parodose.
Lina Endriukaitienė – dailininkė, gimė 1970 m. Gyvena Zūkų kaime. Lina rengia personalines parodas, dalyvauja apskrities tautodailininkų jungtinėje veikloje.

LANKYTINOS JANKŲ SENIŪNIJOS VIETOS
Šv. Dvasios bažnyčia ir kapinės Nemirų kaime. Nemirų bažnyčios varpinės žalvarinis varpas, išlietas 1683 metais, yra respublikinės reikšmės dailės paminklas. Šiuo metu varpas saugomas Višakio Rūdos parapijos muziejuje.
Paminklas ir bunkeris, žymintis partizano Aleksandro Grybino žūties vietą, yra miške, netoli senojo vieškelio Jankai–Braziukai.
Poeto ir revoliucionieriaus V. Valaičio tėviškė Laukiniškės kaime.
Paminklas partizanams prie senojo kelio Jankai–Višakio Rūda, netoli Jankų kaimo.
Paminkas „Jūrės būrio kovotojam“ Jankuose.
Novaraisčio ornitologinis draustinis, Novos upelio pradžios vieta. Draustinyje stebima daugiau kaip 30 retų paukščių rūšių. Gervių migracijos metu paukščių fiksuojama apie 2500.

Svarbiausių įstaigų telefonų numeriai:

Seniūnijos tel.

(8 343) 41 630.                        

V. Kazlienės įmonės „Jūsų sveikata“ tel.

(8 343) 41 619.

Parduotuvių tel.

(8 343) 41 648.

Mokyklos tel.

(8 343) 41 635.

Pašto tel.

(8 343) 41 645.