Pradžia
lt
en

Plutiškių seniūnija

Seniūnijos adresas: Mokyklos g. 5, LT-69466, Plutiškės, Kazlų Rūdos sav.

Plutiškių seniūnijos 2024 metų veiklos planas 

2000 metais įkurta Plutiškių seniūnija. Ją sudaro 23 kaimai, kuriuose gyvena apie 900 žmonių. Plutiškės istoriniuose šaltiniuose minimos nuo XVIII a. antros pusės kaip Prienų seniūnijos dalis. Kaimo pavadinimas kilęs iš legendos, jog kartą senovėje Prienų miškuose pasiklydo bajoraitė, kurią radęs valstietis išvedė iš miškų, ją maitindamas tik duonos plutomis.

Plutiškių gyvenvietė unikali tuo, kad ją sudaro du kaimai: Plutiškių ir Tabariškių, juos skiria tik Liepų gatvė. Gyvenvietės vidury – 4,0 ha ploto tvenkinys.

Per Plutiškių seniūnijos teritoriją teka 5 upeliai, vieni didesni, kiti mažesni, – Asinis, Lopė, Pirtelupis, Uosis, Vabalkšnė. Plutiškių kaime yra 1 veikiančios kapinės, 2 neveikiančios (Pentupių ir Šimėkų kaimų) kapinės. Jos paskelbtos Lietuvos Respublikos kultūros paveldu. Netoli Subačiškių kaimo – I pasaulinio karo vokiečių karių kapinės. Šalia Plutiškių kaimo, už 2,7 km – Rėkaviškio senkapis – LR archeologinis paminklas.

Pradinė mokykla Plutiškėse veikė 1920–1944 metais, 1944–1950 metais ji tapo progimnazija, nuo 1953 metų Plutiškių mokykla – vidurinė.

Plutiškių kaimo biblioteka savo veiklą skaičiuoja nuo 1907 metų.

Plutiškių Šv. Juozapo bažnyčia 1791 metais suręsta kaip koplyčia. Fundatoriumi buvo Povilas Sapiega. 1873 metais koplyčios vietoje pastatyta medinė bažnyčia. Dabartinę išvaizdą bažnyčia įgavo 1893 metais. Išeivio iš Lietuvos, dabar gyvenančio JAV Leono Stačioko dėka 1997–1998 metais bažnyčia buvo restauruota. Šiuo metu Plutiškėse klebonauja Ričardas Kmitas.

Plutiškių kaimo kapinėse palaidotas knygos „Lamentorius lietuwiszkas diel mazu vajkelu“ autorius kunigas Motiejus Brundza (1824–1869), iš Plutiškių parapijos Obelynės kaimo kilęs lėktuvo ANBO konstruktorius Antanas Gustaitis (1898–1941), daug nusipelnė Plutiškių bendruomenės kultūriniam gyvenimui kunigas Mykolas Ilgūnas (1871–1951), palaidotas Plutiškių bažnyčios šventoriuje.

Iki 1993 metų Plutiškių gyvenvietėje veikė lopšelis-darželis, kurio pastate dabar įsikūrusios 4 įstaigos: seniūnija, biblioteka, šeimos gydytojo kabinetas, kultūros namai.

Plutiškių gyvenvietėje veikia paštas, veterinarijos įmonė, parduotuvė, miško ruošos įmonė, Plutiškių parapijos bendruomenės namai, keli pieno supirkimo punktai.

Svarbiausių įstaigų tel. numeriai:

Pašto tel. (8 343) 31 234
Seniūnijos tel.(8 343) 99 203
Šeimos gydytojo kabineto tel. (8 343) 99 096
Parduotuvės tel. (8 343) 31 272
Veterinarijos įmonės tel. (8 343) 31 325
Kultūros namų tel.(8 343) 31 237